eDromos® – palvelu- ja prosessiviisauden mahdollistaja.

eDromos® mahdollistaa faktapohjaisen tiedolla johtamisen, kehittämisen ja seurannan jatkuvan kehittämisen periaatteiden mukaisesti. 

Haasteena prosessien monimutkaisuus

Organisaatioiden toimintaan liittyy valtava määrä ihmisiin ja palvelupolkuihin liittyvää dataa. Tämä tekee monimutkaisten palveluiden ja prosessien analysoinnista ja kehittämisestä äärimmäisen haastavaa. 

 Tyypillisessä tilanteessa organisaatiossa: 

 • On tallennettu massiivinen määrä tietoa, mutta palvelu- ja prosessipohjainen toiminnan faktapohjainen analysointi puuttuu. 
 • Nykyisten palveluiden ja prosessien tehokkuutta, laatua ja vaikuttavuutta on vaikea arvioida ja ongelmien perimmäistä syytä on vaikea jäljittää. 
 • Johdon ja kehityksen päätökset tehdään yleisten uskomusten, ei tiedon perusteella. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kehitystoimet eivät paranna toiminnan tuloksellisuutta halutulla tavalla, vaan kokonaisvaltainen toiminnan tuloksellisuus ennemminkin laskee kuin paranee.

Tehdyt analyysit tuottivat arvokasta tietoa päätöksenteon pohjaksi niin sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluihin, kuin alueen julkisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajille.

– Sami Sipilä, muutosjohtaja / Essote

eDromos® mahdollistaa faktapohjaisen toiminnan johtamisen, kehittämisen ja seurannan 

eDromos® mahdollistaa: 

 • Datan muuttamisen näkyväksi ja visuaalisiksi palvelu- ja prosessikuvauksiksi tarvittane tilastotietoineen 
 • Faktapohjaisen nykytilan kuvauksen olemassa olevista palveluista ja prosesseista. 
 • Erilaisten kehittämisskenaarioiden testaaminen ennen käytännön toteutusta. 

1. HAHMOTA KOKONAISUUS

eDromos® pohjautuu reaaliaikaiseen dataan, joka on kerätty useista eri lähteistä. Datasta tehdyt analyysit ja simulointimallit antavat faktaan perustuvan tilannekuvan organisaation nykyisistä prosesseista sekä palveluista. 

Faktapohjaisen nykytilan kuvauksen avulla saat helposti selville mm. kuinka organisaatiosi nykyinen toiminta vastaa suunnitelmia, mikä prosesseja hidastaa ja mikä palvelupolun kohta kaipaa eniten kehittämistä. 

2. TEE VIISAITA PÄÄTÖKSIÄ

Kokonaisuuden hahmottuminen helpottaa ratkaisevasti organisaation keskeisessä haasteessa: miten toimintaamme kannatta kehittää? 

Viisas kehittäminen perustuu faktoihin. eDromos® sopii sekä kertaluontoiseen että jatkuvaan seurantaan. Simuloinnin avulla testaat muutosten vaikutusta tai kehität kokonaan uuden toimintamallin. 

3. PARANNA PALVELUIDEN KOKONAISVALTAISTA TULOKSELLISUUTTA

Paranna palveluidesi vaikuttavuutta, laatua, tuottavuutta ja vastuullisuutta. Ratkaisumme avulla pystyt testamaan erilaisia skenaarioita ennen käytännön toteutusta. 

Esimerkiksi sote-sektorilla kehittämisen tavoitteena ei ole pelkästään tuottavuuden parantaminen rahaa säästämällä, vaan ennen kaikkea vaikuttavampi ja laadukkaampi hoito, tehokkaammat palvelupolut sekä vastuullisuus palvelutuotannossa. 

Kuinka eDromos® toimii?

synesa_steps_dark_1
SYÖTÄ DATA

Valitse oleellinen data ja syötä se eDromokseen. Dataa voidaan hakea useista eri lähteistä ja järjestelmistä. 

synesa_steps_dark_2
MÄÄRITTELE PROSESSIT

Määritele haluamasi prosessi tai kokonaisuus (esim. asiakkaan polku, palvelujen käyttö, hoitopolut ja -prosessit) ja valitse tärkeimmät avaintekijät (esim. Asiakasryhmät ja palvelukategoriat). 

synesa_steps_dark_3
ANALYSOI PROSESSIA

Määritelty prosessi näkyy analysointia varten visuaalisesti kaikkine tietoineen helposti ja nopeasti. 

synesa_steps_dark_4
MUUNNA PROSESSIMALLI SIMULAATIOIKSI

Voit muuttaa prosessimallin interaktiiviseksi simulaatioksi. 

Suunnittele ja testaa uusia simulaatioita niin, että löydät prosessille tehokkaimman kehityspolun. 

synesa_steps_dark_5
TOTEUTA, SEURAA JA JOHDA

Valitse tehokkain simuloitu skenaario, tee viisas toteutuspäätös ja jalkauta uusi toimintamalli käytäntöön. 

Monitoroi ja mittaa toteutuvia uusia ja tehokkaampia malleja eDromoksella. 

Johda faktatietoihin perustuen ja reagoi tarvittaessa prosessien haasteisiin hienosäätämällä toimintaa tai ottamalla haasteet tarkemman analyysin ja kehitystoimenpiteiden kohteeksi. 

Haluatko tietää lisää tai tilata eDromoksen käyttöön organisaatiollesi?

eDromos® tarjoaa moniportaisia hyötyjä

eDromos® mahdollistaa organisaation faktapohjaisen toiminnan johtamisen, kehittämisen ja seurannan.

 • Ongelmien juurisyitä on helpompi selvittää. 
 • Erilaisia kehittämisskenaarioita voidaan testata ennen käytännön toteutusta. 
 • Toteutuvia prosesseja voidaan monitoroida. 

Asiakkaiden asiointia ja palvelun käyttöä sekä tarvetta voidaan tarkastella eri tasoilla.

 • Koko palveluverkosto.
 • Yksittäinen toimipiste tai palveluyksikkö.
 • Erillinen, valittu prosessi tai kokonaisuus.
 • Yksittäisen asiakkaan prosessi tai polku.

Luottamuksellisia tietoja sisältävät aineistot voidaan salata.

 • Salatut tiedot (esim. henkilötunnukset) ovat yhtenevässä muodossa eri tiedostojen välillä. Salaus on yksisuuntainen, joten edes salasanan päätyessä vääriin käsiin eivät salatut tiedot ole vaarassa. 

Selkeys, nopeus ja objektiivisuus. 

 • eDromos® luo visuaalisesti yhtenäisiä kokonaiskuvia prosessimaisessa muodossa, jolloin eri vaiheiden väliset riippuvuudet on helppo nähdä ja analysointi on tehokasta. Dataa ei tarvitse kerätä ja yhdistellä manuaalisesti, nopeus kasvaa ja inhimilliset virheet vähenevät! 

Saavutettuja hyötyjä:

 • Resurssien ja kapasiteetin suunnittelu ja kohdennus Koronaepidemian aiheuttamaan hoidontarpeeseen sote-sektorilla. 
 • Kasvanut ymmärrys toiminnan nykytilasta. 
 • Päällekkäisiä työvaiheita voidaan poistaa. 
 • Asiakkaalle nopea, vaikuttava ja laadukas palvelu. 
 • Palveluiden parempi organisointi ja resursointi. 
 • Työntekijöiden parempi työhyvinvointi. 
 • Laskeneet toiminnan kustannukset. 

Lähtökohtana asiakkaan tarpeet

Palvelun toimittaminen lähtee aina asiakkaan yksilöllisistä tarpeista, joita kuulemme ja ymmärrämme. Käymme yhdessä läpi organisaatioon liittyviä palveluita ja prosesseja, sekä niihin liittyviä haasteita hyödyntämällä eDromosta®. Asiakas pääsee nauttimaan organisaationsa kehittymisestä ohjelmistokoulutuksen ohessa välittömästi. 

Voit hankkia organisaatiokohtaisen tai rajatun kehityskohteen lisenssin, johon kuuluu oman henkilöstösi valittujen asiantuntijoiden sertifiointi eDromos® -käyttäjiksi. Voit myös pyytää projektimaista tai jatkuvaa asiantuntijapalvelua suoraan Synesan kumppanuusverkostoon kuuluvalta konsulttiyritykseltä tai suoraan meiltä ja saada tätä kautta eDromos® -sertifioidut asiantuntijat auttamaan sinua kehittämistyössäsi. 

Kumppanuusohjelmat ja sertifiointi

Viisaiden ratkaisujen lisääntymistä edistävät Synesan eDromos® -kumppanuusohjelmat konsulttiyrityksille ja kehittäjäkumppaneille. 

Konsulttikumppanuusohjelman tavoitteena on siirtää systemaattisesti riittävä osaaminen eDromos® -käyttäjille ja varmistaa osaamisen jatkuva kehittyminen eDromoksen kyvykkyyksien sekä asiakaskunnan tarpeiden kehittyessä. eDromos® -käyttäjäsertifiointi toteutuu koulutuksen ja asiakasyhteistyön kautta ja sitä ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla. Konsulttikumppanuusohjelmaan kuuluu lisäksi kaupallinen yhteistyö yhteisen tarjoaman kehittämiseksi. Konsulttikumppanuusohjelma on aloitettu mm. KPMG Oy Ab:n ja Citrus Solutions Oy:n kanssa. 

Kehittäjäkumppanuusohjelma mahdollistaa Synesan ja kumppanien yhteistyön kaupallisella ja tuotekehityksen osa-alueilla.  

Kiinnostuitko kumppanuusohjelmista? Ota yhteyttä Pekka Manniseen: pekka.manninen@synesa.com. 

Haluatko tietää lisää tai tilata eDromoksen käyttöön organisaatiollesi?