Kreikan sana dromos viittaa tiehen tai polkuun. eDromos® -ohjelmisto selkiyttää prosessidatan viidakossa risteileviä polkuja, paljastaa ongelmakohdat ja auttaa kehittämään viisaimmat reitit.

Vaikuttavaa matkaa!

Haasteena prosessien monimutkaisuus

Kun organisaation toimintaan liittyy valtava määrä ihmisiin ja palvelupolkuihin liittyvää dataa, on monimutkaisten prosessien analysointi äärimmäisen haastavaa. Tyypillisessä tilanteessa organisaatiossa

 • on tallennettu massiivinen määrä tietoa, mutta puuttuu prosessipohjainen toiminnan analysointi
 • on vaikeaa arvioida nykyisten prosessien tehokkuutta ja ymmärtää ongelmien perimmäisiä syitä
 • 80% johdon ja kehityksen päätöksistä tehdään yleisten uskomusten, ei tiedon perusteella.

[icon name=”arrow-right”] Kehitystoimet eivät paranna toiminnan tuloksellisuutta halutulla tavalla.

[icon name=”arrow-right”] Kokonaisvaltainen tuloksellisuus (vaikuttavuus, laatu, tuottavuus ja vastuullisuus) laskee.

[icon name=”arrow-right”] (Esim. SOTE-menot ovat kasvamassa 3-kertaisiksi seuraavan 25 kuluessa Suomessa.)

Tehdyt analyysit tuottivat arvokasta tietoa päätöksenteon pohjaksi niin sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluihin, kuin alueen julkisille sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuottajille.

– Sami Sipilä, muutosjohtaja / Essote

eDromos® mahdollistaa tietopohjaisen johtamisen, kehittämisen ja seurannan

 • eDromosilla data voidaan muuttaa näkyväksi prosessi- ja tilastotiedoksi vain muutamalla napin painalluksella.
 • Tapahtumapohjainen simulointi on korvaamaton apu organisaation kehityksen suunnittelussa.
 • Ohjelmisto on nopea ottaa käyttöön ja sopii useille eri toimialoille.

1. HAHMOTA KOKONAISUUS

Prosessienlouhinta- ja analyysiohjelmisto eDromos® pohjautuu reaaliaikaiseen dataan, joka on kerätty useista eri lähteistä. Analyysiin pohjautuvat simulaatiot mahdollistavat jatkuvan kehityksen. Tuote on yhteensopiva johtavien SOTE- ja simulaatiojärjestelmien kanssa.

Saat helposti selville mm. kuinka organisaatiosi nykyinen toiminta vastaa suunnitelmia, mikä prosesseja hidastaa ja mikä palvelupolun kohta kaipaa eniten kehittämistä.

2. TEE VIISAITA PÄÄTÖKSIÄ

Kokonaisuuden hahmottuminen helpottaa ratkaisevasti organisaation keskeisessä haasteessa: miten toimintaamme kannatta kehittää?

Viisas kehittäminen perustuu faktoihin. eDromos® sopii sekä kertaluontoiseen että jatkuvaan seurantaan. Simuloinnin avulla testaat muutosten vaikutusta tai kehität kokonaan uuden toimintamallin.

3. PARANNA PALVELUIDEN KOKONAISVALTAISTA TULOKSELLISUUTTA

Palvelumme lisäävät asiakkaidemme palveluiden vaikuttavuutta, laatua, tuottavuutta ja vastuullisuutta.

Erityisesti SOTE-sektorilla kehittämisen tavoitteena ei tule olla pelkästään tuottavuuden parantaminen rahaa säästämällä, vaan ennen kaikkea vaikuttavampi ja laadukkaampi hoito, tehokkaammat palvelupolut ja vastuullisuus palvelutuotannossa, mikä johtaa kasvavaan asiakastyytyväisyyteen ja parantaa asiakkaiden hoitoon sitoutumista.

Kuinka eDromos® toimii?

synesa_steps_dark_1
SYÖTÄ DATA

Valitse oleellinen data useista lähteistä ja järjestelmistä ja syötä se eDromokseen.

synesa_steps_dark_2
MÄÄRITTELE PROSESSIT

Suunnittele haluamasi palvelupolku (esim. asiakkaan polku, palvelujen käyttö, hoitopolut ja -prosessit) ja valitse tärkeimmät avaintekijät (asiakasryhmät, palvelukategoriat jne.)

synesa_steps_dark_3
ANALYSOI PROSESSIA

Suunniteltu prosessi näkyy analysointia varten visuaalisesti (graafinen, tilastollinen) kaikkine tietoineen helposti ja nopeasti.

synesa_steps_dark_4
MUUNNA PROSESSIMALLI SIMULAATIOIKSI

Vain parilla klikkauksella prosessimalli on edessäsi interaktiivisena simulaationa.

Suunnittele ja aja uusia simulaatioita niin, että löydät prosessille tehokkaimman kehityspolun (what if -analyysi).

synesa_steps_dark_5
TOTEUTA, SEURAA JA JOHDA

Valitse tehokkain simuloitu skenaario, tee viisas toteutuspäätös ja jalkauta uusi toimintamalli käytäntöön.

Monitoroi ja mittaa toteutuvia uusia ja tehokkaampia malleja eDromoksella.

Johda tiedolla määrittelemiäsi mittareita käyttäen. Reagoi tarvittaessa prosessien haasteisiin hienosäätämällä toimintaa tai ottamalla haasteet tarkemman analyysin ja kehitystoimenpiteiden kohteeksi.

Haluatko tietää lisää tai tilata eDromoksen käyttöön organisaatiollesi?

eDromos® tarjoaa moniportaisia hyötyjä

eDromos® mahdollistaa organisaation faktapohjaisen toiminnan johtamisen, kehittämisen ja seurannan.

 • Ongelmien juurisyitä on helpompi selvittää.
 • Erilaisia kehittämisskenaarioita voidaan testata virtuaalisesti.
 • Toteutuvia prosesseja voidaan monitoroida.

Asiakkaiden asiointia ja palvelun käyttöä sekä tarvetta voidaan tarkastella eri tasoilla:

 • Koko palveluverkosto (tuotantoalue eri palveluyksikköineen, resursseineen ja logistisine toimintoineen)
 • Yksittäinen toimipiste / palveluyksikkö
 • Erillinen, valittu prosessi / kokonaisuus (esim. hoitoprosessi)
 • Yksittäisen asiakkaan prosessi / polku

Luottamuksellisia tietoja sisältävät aineistot voidaan salata.

Salatut tiedot (esimerkiksi henkilötunnukset) ovat yhtenevässä muodossa eri tiedostojen välillä. Salaus on yksisuuntainen, joten edes salasanan päätyessä vääriin käsiin ei salattuja tietoja pysty purkamaan takaisin alkuperäisiksi.

Selkeys, nopeus ja objektiivisuus 

eDromos® luo visuaalisesti yhtenäisiä kokonaiskuvia ajallisesti prosessimaisessa muodossa, jolloin eri vaiheiden väliset riippuvuudet on helppo nähdä ja analysointi on tehokasta. Faktat tulevat suoraan tietojärjestelmistä, eikä niitä tarvitse enää kerätä ja yhdistellä manuaalisesti. Nopeus kasvaa ja inhimilliset virheet vähenevät.

Saavutettuja hyötyjä sote-sektorilla:

 1. Kasvanut ymmärrys toiminnan nykytilasta.
 2. Päällekkäisiä työvaiheita voidaan poistaa.
 3. Asiakkaalle nopea, vaikuttava ja laadukas palvelu.
 4. Palvelun parempi organisointi ja resursointi.
 5. Työntekijän parempi työhyvinvointi.
 6. Laskeneet toiminnan kustannukset.

Lähtökohtana asiakkaan tarpeet

Palvelun toimittaminen lähtee asiakkaan yksilöllisistä tarpeista, joita kuulemme ja ymmärrämme. Käymme yhdessä läpi asiakkaan organisaatioon liittyviä prosesseja ja ongelmia ja selvitämme, kuinka eDromos® niissä auttaa. Asiakas pääsee nauttimaan organisaationsa kehittymisestä ohjelmistokoulutuksen ohessa välittömästi.

Voit hankkia organisaatiokohtaisen tai rajatun kehityskohteen lisenssin, johon kuuluu oman henkilöstösi valittujen asiantuntijoiden sertifiointi eDromos® -käyttäjiksi. Voit myös pyytää projektimaista tai jatkuvaa asiantuntijapalvelua suoraan Synesan kumppanuusverkostoon kuuluvalta konsulttiyritykseltä tai Synesan kautta ja saada tätä kautta eDromos® -sertifioidut asiantuntijat auttamaan sinua kehittämistyössäsi.

Kumppanuusohjelmat ja sertifiointi

Viisaiden ratkaisujen lisääntymistä edistävät Synesan eDromos® -kumppanuusohjelmat konsulttiyrityksille ja kehittäjäkumppaneille.

Konsulttikumppanuusohjelman tavoitteena on siirtää systemaattisesti riittävä osaaminen eDromos® -käyttäjille ja varmistaa osaamisen jatkuva kehittyminen eDromoksen kyvykkyyksien sekä asiakaskunnan tarpeiden kehittyessä. eDromos® -käyttäjäsertifiointi toteutuu koulutuksen ja asiakasyhteistyön kautta ja sitä ylläpidetään säännöllisillä koulutuksilla. Konsulttikumppanuusohjelmaan kuuluu lisäksi kaupallinen yhteistyö yhteisen tarjoaman kehittämiseksi.

Julkaisemme listan konsulttikumppaneistamme lähiaikoina.

Kehittäjäkumppanuusohjelma mahdollistaa Synesan ja kumppanien yhteistyön kaupallisella ja tuotekehityksen osa-alueilla.

Haluatko tietää lisää tai tilata eDromoksen käyttöön organisaatiollesi?