Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Tietosuojaseloste

Tilauksesi osana sinusta tallennetaan tietoja Synesan järjestelmiin. Tallennetut tiedot koostuvat Tilaustiedoista ja Käyttäjätiedoista. Tiedot ovat tilauslomakkeella antamiasi tietoja tai pohjautuvat niihin.

Tilaustiedot

Tilaustiedot ovat tietoja, joita sinusta tallennetaan Synesan CRM-tietokantaan tilauksesi käsittelyä ja ylläpitoa varten.

Tietojen sisältö

Tilaustiedot sisältävät kaikki tilauslomakkeella antamasi tiedot.

Tietojen näkyvyys

Tiedot näkyvät Synesan CRM-järjestelmänvalvojille ja käsittelyn vaatimassa laajuudessa Synesan muille ylläpitäjille.
Tiedot näkyvät myös oman organisaatiosi Synesa CRM-moderaattoreille, mikäli heidät on nimetty. Synesa Solutions on Tilaustietojen rekisterinpitäjä. Tilaustiedot eivät ole näkyvissä muille osapuolille, eikä niitä luovuteta eteenpäin ilman laillista pakkoa. Tilaustietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Tilaustietojen pohjalta ei suoriteta automatisoitua päätöksentekoa.

Tietojen käsittelyperuste

Tilaustiedot tallennetaan, jotta Synesa Solutions saa käsiteltyä ja ylläpidettyä tilaustasi.
Tietojen laillinen käsittelyperuste on suostumus (GDPR, artikla 6, 1-a), jonka annat hyväksymällä tämän lausekkeen osana tilaustasi.

Tietojen käsittelyn kesto

Tilaustiedot säilytetään toistaiseksi. Tilaustietojen sisältämät henkilötiedot poistetaan, kun sinä tai asiakasorganisaatio, johon kuulut pyytää niiden poistoa.

Käyttäjätiedot

Osana tilaustasi sinulle luodaan käyttäjätunnus Synesan Azure-pilveen. Käyttäjätunnus ja sen oheen tallennettavat tiedot ovat Käyttäjätietoja.

Tietojen sisältö

Käyttäjätiedot sisältävät:

  1. Nimesi
  2. Sinulle luodun Synesa-käyttäjätunnuksen (muotoa etunimi.sukunimi@synesa.com)
  3. Käyttöoikeuksiesi laajuus. Näistä on voidaan päätellä mihin Synesan asiakasorganisaatioon kuulut (eli mahdollisesti työnantajasi)
  4. Mikäli lisäät tiliin muita tietoja, nekin tallentuvat järjestelmään
Tietojen näkyvyys

Käyttäjätiedot näkyvät Synesan Azure-järjestelmänvalvojille. Synesa Solutions on Käyttäjätietojen rekisterinpitäjä. Käyttäjätiedot eivät ole näkyvissä muille osapuolille, eikä niitä luovuteta eteenpäin ilman laillista pakkoa. Käyttäjätietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle. Käyttäjätietojen pohjalta ei suoriteta automatisoitua päätöksentekoa.

Tietojen käsittelyperuste

Käyttäjätiedot tallennetaan, jotta Synesa Solutions voi hallinnoida eDromoksessa käyttäjille näkyviä tietoja (jäljempänä Analyysidata). Analyysidatan rekisterinpitäjä on Synesa Solutionsin asiakasorganisaatio.

Synesan on suojattava asiakasorganisaationsa etua rajaamalla pääsy Analyysidataan. Tällöin Käyttäjätietojen käsittelyperuste on asiakasorganisaation oikeutettu etu (GDPR, artikla 6, 1-f). Mikäli Analyysidata sisältää henkilötietoja, on Synesa Solutions on myös laillisesti velvoitettu rajaamaan pääsy Analyysidataan. Tällöin Käyttäjätietojen käsittelyperuste on lakisääteinen velvoite (GDPR, artikla 6, 1-c).

Tietojen säilytys ja oikeutesi

Käyttäjätiedot säilytetään kunnes asiakasorganisaatio, johon kuulut, tai sinä haluatte pysyvästi poistaa käyttöoikeutesi.

Kaikkia tietoja koskevat oikeutesi

Sinulla on oikeus:

  1. Pyytää pääsy itseäsi koskeviin tietoihin
  2. Pyytää tietojen oikaisemista
  3. Pyytää tietojen poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Mikäli käytönhallinan kannalta välttämättömät tiedot poistetaan, menetät käyttöoikeutesi eDromokseen
  4. Vastustaa tietojen siirtämistä järjestelmästä toiseen
  5. Tehdä käsittelystä valitus valvontaviranomaiselle. Suomessa valvontaviranomainen on tietosuojavaltuutetun toimisto (web-sivu: tietosuoja.fi)
  6. Perua Tilaustietojen sisältämien henkilötietojen tallentamiseen annettu suostumus

Mikäli haluat lisätietoja tai haluat hyödyntää oikeuksiasi, ole yhteydessä Synesan tietosuojavastaavaan (sähköposti: erkka.nurmi@synesa.com).

Voit myös ottaa yhteyttä Synesaan muissa asioissa.

Katuosoite: Kauppakatu 39, 40100 Jyväskylä
Myynnin sähköpostiosoite: sales@synesa.com
Tuen sähköpostiosoite: support@synesa.com