Toni

Toni on FT (Matemaattinen informaatioteknologia, laskennalliset tieteet) / Jyväskylän yliopiston dosentti ja Synesan toimitusjohtaja. Toni vastaa yhteistyöneuvotteluista, hallinnollisista asioista ja projektien myynnistä. Lisäksi Tonin erityisosaamiseen kuuluu simulointi.

Ota yhteyttä

Puhelin +358 405 251 044

Sähköposti toni.ruohonen@synesa.com

Vahvuudet omin sanoin

Vahvuuteni ovat laskennallisessa analytiikassa. Olen vahvoilla silloin, kun on tarve analysoida nykytoimintaa faktapohjoisesti sekä rakentaa simulointimalleja, joilla voidaan arvioida eri kehittämisskenaarioiden vaikutuksia toimintaan ennen niiden toimeenpanoa. Lisäksi pidän keskusteluista ja neuvotteluista asiakasrajapinnassa.

Minulle on tärkeää hoitaa sovitut asiat luvatusti aikataulussa.
Eräs vahvuuteni on tulevaisuuden suunnittelu ja toiminnan vienti eteenpäin. Minulla on näkemystä ja ymmärrystä yritystoiminnasta.

Motivoidun...

Minulla on työhöni suuri intohimo. Haluan löytää ratkaisuja, jotka hyödyttävät monia ja saavat aikaan positiivista, pysyvää vaikutusta.

Pidän siitä, että Synesalla tekeminen on käytännönläheistä ja vie oikeasti elämään. On hienoa ajatella, että oma käden jälki näkyy aidosti käytännössä.

Haluan ajatella olevani samalla luomassa itselle ja läheisilleni parempaa terveydenhuoltoa. Kaikki me kun kuitenkin jossain vaiheessa elämäämme käytämme terveydenhuollon palveluita!

Tiimi kertoo
Tuoreimmat tekstit henkilöön liittyen
Tutustu Tonin julkaisuihin
  • Soikkeli, J., Ruohonen, T., Hänninen, K., & Neittaanmäki, P. (2014). Simulating and optimizing the impact of ERP (Enterprise Resource Planning) in home care. In D. G. Sánchez, B. J. G. González, J. Periaux, N. Gauger, K. Giannakoglou, & G. W. Althaus (Eds.), Eurogen 2013 Proceedings : Full paper compilation: evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Ruohonen, T., & Ennejmy, M. (2013). A conceptual framework for automating the operational and strategic decision-making process in the health care delivery system. In B. Blobel, A. Hasman, & J. Zvárová (Eds.), Data and Knowledge for Medical Decision Support: Proceedings of the EFMI Special Topic Conference, 17-19 April 2013, Prague, Czech Republic (pp. 115-119). Studies in Health Technology and Informatics, 186. Amsterdam: IOS Press.doi:10.3233/978-1-61499-240-0-115 Open access
  • Hänninen, K., Soikkeli, J., Ruohonen, T., Neittaanmäki, L., Neittaanmäki, P., Kinnunen, P., Heikinmäki, A. (2013). Hyvinvointialan uudet toimintamallit ja palvelukonseptit -hankkeen tulokset ja kehittämisehdotukset. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Agora Center. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42282
  • Ruohonen, T., & Nakari, P. (2013). Improving Material Logistics in a Hospital Environment Using Discrete-Event Simulation. In The European Simulation and Modelling Conference 2013 (pp. 299-303). Belgia: EUROSIS-ETI.
  • Chandra, C., He, J., Liu, Z., & Ruohonen, T. (2012). Some Promising Areas for IS Research in the Healthcare Industry: Implications from a Case Study of Hospital Operation Room Scheduling. In A. E. L. (AISeL) (Ed.), AMCIS 2012 Proceedings (pp. paper 23). Illinois, USA: AIS (Association for Information Systems). Retrieved from http://aisel.aisnet.org/amcis2012/proceedings/ISHealthcare/23
  • Ruohonen, T. (2007). Improving the operation of an emergency department by using a simulation model. Jyväskylä studies in computing, 77.
  • Neittaanmäki, P., Kankaanranta, M., & Ruohonen, T. (2006). Vanhuusväestön palvelut arjen tietoyhteiskunnassa. Aktiivista ja osallistuvaa vanhuutta edistävän teknologian suunnittelu.
  • Ruohonen, T. (2006). Simulointi apuna toimintojen kehittämisessä. Sairaala-lehti.