Pentti

Pentti on FT (Matemaattinen informaatioteknologia, laskennalliset tieteet) ja Synesan datatiedeasiantuntija. Pentin työtehtäviin kuuluu laskentaytimien algoritmikehitys, eDromos-työkalun sekä muiden työkalujen arkkitehtuurisuunnittelu ja kehittäminen sekä data-analytiikkaan liittyvä ohjelmointi silloin, kun tavanomaisemmat datan analysointitavat eivät enää riitä.

Ota yhteyttä

Sähköposti pentti.nakari@synesa.com

Vahvuudet omin sanoin

Minulla on vahva ja monipuolinen ohjelmointitausta, ja olen keskittynyt erityisesti laskennallisiin asioihin laajalla ohjelmointikielivalikoimalla. Taustani ansiosta pystyn valitsemaan soveltuvimman työkalun kuhunkin ongelmaan. Lisäksi vahvuuksiani ovat laskennallisten tieteiden metodologian, simuloinnin, optimoinnin, data-analyysin, datan louhinnan, keinoälyn, statistiikan, salausmenetelmien ja UNIX-järjestelmien vahva teoreettinen tuntemus ja käytännön kokemus.

Kykenen itsenäiseen työskentelyyn ja haluan jatkuvasti kehittää ammattitaitoani. Pyrin aina itseopiskelemaan lisää, laajentamaan ohjelmointikielivalikoimaani sekä seuraamaan alan kehitystä ja tutkimusta.

Motivoidun...

Motivoidun mahdollisuudesta työskennellä itsenäisesti, valita työkalut omaa asiantuntemusta hyödyntäen sekä rytmittää työtunnit sen mukaan, millainen tehtävä on työn alla. Iso osa työstäni on matemaattista paperi + kynä -tyyppistä ajatustyötä, eikä siis aina tapahdu tietokoneen ääressä. Joskus tämän tyyppisiä töitä on parempi tehdä lyhyinä pätkinä, ja joskus taas hyvin pitkinä työrupeamina kerrallaan putkeen – eikä se onnistuisi vain toimistoaikaan rajoitettuna tai toimistossa istuen.

Tarvittaessa pystyn reagoimaan ja kehittämään nopeasti ratkaisuja datankäsittelyyn liittyviin yksilöllisiin tarpeisiin ja ongelmiin myös toimistoajan ulkopuolella.

Tiimi kertoo
Tuoreimmat tekstit henkilöön liittyen
Tutustu Pentin julkaisuihin
  • Nakari, P. (2016). Potential and Challenges in Home Care Service Process Optimization: A Route Optimization Approach. Jyväskylä Studies in Computing 245. University of Jyväskylä, Finland (180 p.). ISBN 978-951-39-6801-4, ISBN 978-951-39-6802-1, ISSN 1456-5390; 245.
  • Nakari P., Bräysy O., Dullaert W. (2007). Communal transportation: challenges for large-scale routing heuristics. University of Jyväskylä. Reports of the Department of Mathematical Information Technology, Series B. Scientific Computing, No. B6/2007. ISBN 978-951-39-2823-0. ISSN 1456-436X.
  • Bräysy O., Nakari P. Dullaert W., Neittaanmäki P. (2007). An Optimization Approach for Communal Home Meal Delivery Service: A Case Study. Journal of Computational and Applied Mathematics, Volume 232 Issue 1, October, 2009, pp. 46–53.
  • Bräysy O., Dullaert W., Nakari P. (2007). Municipal routing problems: a challenge for researchers and policymakers? In: F.J.A. Witlox and Ruijrok, C.J. (Eds.). Bijdragen Vervoerslogistieke Werkdagen 2007, Nautilus Academic Books, Zelzate, ISBN 978-90-8756-026-3, pp. 330-347.
  • Bräysy O., Dullaert W., Nakari P. (2007). The potential of optimization in communal routing problems: case studies from Finland. Journal of Transport Geography Volume 17, Issue 6, November 2009, pp. 484–490.
  • Ruohonen, T., & Nakari, P. (2013). Improving Material Logistics in a Hospital Environment Using Discrete-Event Simulation. In The European Simulation and Modelling Conference 2013 (pp. 299-303). Belgia: EUROSIS-ETI.