Juha

Juha on KTM ja Synesan teknologiajohtaja. Juha vastaa tuotekehityksestä ja siihen liittyvistä linjauksista. Juha osallistuu myös aktiivisesti asiakasprojektien nykytila-analyyseihin.

Ota yhteyttä

Sähköposti juha.soikkeli@synesa.com

Vahvuudet omin sanoin

Koen, että minulla on hyvä käsitys siitä, mihin me pyrimme, mikä on ideologiamme ja mitä haluamme tarjota – sekä mitä nämä kaikki tarkoittavat työkalujemme näkökulmasta.

Olen myös vahva tiimipelaaja. Yksi vahvuuteni on ihmiset, sillä näkisin, että osaan lukea ihmisiä ja tunnistan hyvin erilaiset työskentelytavat. Näiden taitojen ansiosta osaan myös edistää työskentelyn sujumista.

Motivoidun...

Sosiaali- ja terveysalalla työskennellessä koen tekeväni töitä tärkeiden asioiden eteen. Työlläni pystyn vaikuttamaan monen ihmisen elämään, sillä tavoitteenamme on laajan asiakasryhmän palveluiden parannus. Lisäksi tiimimme on loistava!

Lisäksi yrittäminen itsessään on todella antoisaa: työssäni voin toteuttaa itseäni, ottaa vastuuta sekä tehdä linjauksia aivan toisella tavalla kuin toisen alaisuudessa työskennellessä.

Tiimi kertoo
Tuoreimmat tekstit henkilöön liittyen
Tutustu Juhan julkaisuihin
  • Ruohonen, T., Kuoremäki R., Soikkeli, J., Haapamäki-Siikanen J., Lehtiharju M. (2016) Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote) ja Jyväskylän yhteistoiminta-alueen terveyskeskus (JYTE) -kuntien paljon sotepalveluita käyttävien hoitotoiminnan analysointi sekä kehittäminen : loppuraportti. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Agora Center. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6754-3
  • Soikkeli, J., Ruohonen, T., Hänninen, K., & Neittaanmäki, P. (2014). Simulating and optimizing the impact of ERP (Enterprise Resource Planning) in home care. In D. G. Sánchez, B. J. G. González, J. Periaux, N. Gauger, K. Giannakoglou, & G. W. Althaus (Eds.), Eurogen 2013 Proceedings : Full paper compilation: evolutionary and deterministic methods for design, optimization and control with applications to industrial and societal problems. Las Palmas: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
  • Ruohonen, T., Hänninen, K., Soikkeli, J., Neittaanmäki, L., Neittaanmäki, P., Kinnunen, P., Nykänen S., Pernu T., Heikinmäki, A. (2013). Hyvinvointialan uudet toimintamallit ja palvelukonseptit -hankkeen tulokset ja kehittämisehdotukset. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Agora Center. https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/42282
  • Soikkeli, J., Pulkkinen M., Ruohonen T. (2013) Evaluating the Value of Enterprise Resource Planning in Home Care. Academic Conferences Publishing.
  • Soikkeli, J. (2013). Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän vaikuttavuuden seuranta Balanced Scorecardilla. University of Jyväskylä. Tietojenkäsittelytieteiden laitos. Pro gradu.