erkka-photo

Tuotepäällikkönä Erkka vastaa Synesan tuotekokonaisuuden asiakaslähtöisestä kehittämisestä. Hänen roolinsa on huomioida asiakkaiden sekä Synesan omat ohjelmistotarpeet ja tuottaa näitä vastaavia ohjelmistoratkaisuja. Erkan työnkuvaan sisältyy tehtäviä asiakastapaamisista ohjelmointiin.

Ota yhteyttä

Puhelin 044 239 9845

Sähköposti erkka.nurmi@synesa.com

Vahvuudet omin sanoin

Olen hyvä ymmärtämään laajoja järjestelmäkokonaisuuksia, huomioimaan niiden kehityksen kannalta tärkeät ominaisuudet ja jakamaan tämän ymmärryksen muille. Osaan kuunnella ihmisiä, jotka tietävät käsiteltävistä asioista enemmän kuin minä ja kysyn mielelläni tarkentavia kysymyksiä. Olen lisäksi taitava ohjelmoija.

Motivoidun...

Minulle tärkein motivaation lähde on hyödyllisyyden tunne ja tässä työssä pääsen olemaan hyödyllinen omalle tiimille, asiakkaille sekä asiakkaiden asiakkaille. Pidän myös tehokkaiden, uudelleenkäytettävien ja laajennettavien ratkaisujen löytämisestä.