Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Simulointi ja eDromos® White Paper

Synesa Solutions eDromos® on ainutlaatuinen kotimainen prosessien louhinnan ja simuloinnin yhdistävä työkalu toimialariippumattomaan prosessien analysointiin ja kehittämiseen. Simulointi ja eDromos® -dokumentissa tutustutaan tarkemmin simulointiin menetelmänä ja eDromos®-ratkaisun simulointitoiminnallisuuden käyttöesimerkkiin, jossa simuloidaan kahvilaliikeidean toimintaa ja arvioidaan sen toteuttamiskelpoisuutta. Dokumentti on suunnattu kaikille, jotka haluavat saada tarkemman käsityksen systeemisimuloinnin toimintaperiaatteista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista.

Lataa dokumentti: Simulointi ja eDromos® (PDF, 2 Mt)


Mitä systeemisimulointi on?

Systeemisimulointi (stokastinen diskreetti tapahtumapohjainen simulointi – SDES) on menetelmä, jota käytetään mallintamaan ja simuloimaan järjestelmiä tai prosesseja, jotka sisältävät satunnaisia tapahtumia ja päätöksiä diskreetissä (askelittain etenevässä) ajassa. Esimerkkejä tällaisista järjestelmistä ovat:

 • Terveydenhoito, terveyskeskukset, sairaalat ja näihin liittyvät potilasprosessit
 • Sairaaloiden, teollisuuslaitosten ja julkisten tilojen suunnittelu
 • Pankki- ja rahoitusala, lainaprosessit, riskienhallinta
 • Teollisuus, valmistus ja tuotanto, varastojen hallinta
 • Liikennejärjestelmien suunnittelu, tiet, rautatiet, satamat ja lentokentät
 • Ympäristö- ja energiatekniikka, jätehuolto
 • Toimitusketjut ja logistiikka
 • Kaupan ja verkkokaupan alojen myynti-, toimitus-, palautus- ja asiakaspalveluprosessit
 • Hotelli-, ravintola- ja matkailutoiminnan myynti- ja asiakaspalveluprosessit
 • Huoltotyöprosessit ja huoltotöiden tilausprosessit
 • Tietoliikenne, puhelinkeskukset ja verkkoresurssit
 • Pelastustehtävät, hätätilanteiden ja katastrofien hallinnan prosessit
 • Erilaiset johtamisprosessit
 • Koulutusprosessit ja niiden tehokkuuden arviointi
 • Huoltovarmuus ja turvallisuus

sekä yleisesti kaikki toimialat, joissa simuloitavat entiteetit (asiakkaat, potilaat, oppilaat, ajoneuvot, lentokoneet, laivat, kontit, tuotteet, datapaketit, koneiden osat, tilaukset, pelastustehtävät, huoltotyöt, lainahakemukset, päätökset…) etenevät prosessissa vaiheittain erilaisia prosessipolkuja pitkin ja niihin vaikuttavat todennäköisyysjakaumilla mallinnettavat satunnaiset käsittelyajat ja muut tapahtumat. Vain harvoja yksinkertaisia rajoitettuja satunnaistekijöitä sisältäviä jonomalleja on mahdollista ratkaista suoraan laskemalla, käytännössä lähes kaikkien reaalimaailman prosessien analysointi vaatii niiden toiminnan simulointia.

Kokeile – tutki – testaa – varaudu – toteuta: Simuloinnin avulla varaudut tulevaan tutkimalla ja kokeilemalla erilaisten poikkeustilanteiden, toimintatapojen ja uusien liikeideoiden toimintaa ilman riskejä.

Mitä tuloksia simulaatiomalli tuottaa?

Simulaatiomalli (”Digital Twin”) tuottaa samanlaista tilastollista dataa kuin todellinen toiminnassa oleva prosessikin. Simulaatiomalleilla voidaan riskittömästi ja edullisesti kokeilla minkälaisia vaikutuksia erilaisilla vaihtoehdoilla, muutoksilla ja tapahtumilla olisi todelliseen operatiiviseen prosessiin. Myös puhtaasti hypoteettisten prosessien mallintaminen ja niiden toiminnan tutkiminen on mahdollista.

Systeemisimuloinnin keskeisiä tuloksia ovat esimerkiksi:

 • Läpikulkuajat 📈 (aikajakauma, joka kuvaa sitä kuinka kauan entiteetit viettävät aikaa lähdepisteen ja poistumispisteen välillä koko prosessissa tai sen tietyssä osaprosessissa).
 • Jonojen pituuksien ja jonotusaikojen jakaumat 📈 (miten pitkiksi jonot kasvavat, miten ne toimivat ja millaisia jonotusaikoja on odotettavissa).
 • Toimintojen käyttöasteet 📊 (minkä osuuden ajasta palvelimet, esimerkiksi asiakaspalvelijat, käsittelevät entiteettejä ja minkä osuuden ajasta odottavat töitä toimettomina).
 • Poistumat ja keskeytykset 📈 (mikäli malli sisältää kohtia, joissa asiakkaat esimerkiksi keskeyttävät jonottamisen ja poistuvat jos jonojen pituudet tai jonotusajat kasvavat liikaa).
 • Resurssien käyttöasteet 📊 (kuinka resurssivarantojen resursseja hyödynnetään).
 • Kustannukset ja tuotot 💶 (voidaan ottaa mukaan simulaatiomallin eri vaiheisiin sekä kappalemääräperusteisina että aikaperusteisina juoksevina arvoina).

Simuloitavasta prosessista voidaan tehdä erilaisia skenaarioita, joissa simuloitavaan toimintaprosessiin on tehty kokeellisia muutoksia joiden vaikutuksia halutaan tutkia.

Simuloinnin avulla ennakoit tulevia tilanteita ja varaudut niihin tekemällä tietopohjaisia viisaita päätöksiä – riskittömästi. Käytä eDromos®-simulaatiotoiminnallisuutta SaaS-pilvipalveluna tai omalla tietokoneellasi itse, tai tilaa valmis yksityiskohtainen simulaatiotutkimus yrityksesi toiminnan tehostamiseksi tai toimintaprosessiesi käyttäytymisen ennakoimiseksi eri tilanteissa Synesa Solutionsilta. Systeemisimulointi soveltuu kaikille toimialoille.

Lataa dokumentti: Simulointi ja eDromos® (PDF, 2 Mt) ja lue lisää simuloinnin tarjoamista mahdollisuuksista (mukana käyttöesimerkki).

(Tutustu myös Combining Process Mining and System Simulation -dokumenttiin, jossa käsitellään myös eDromos®-ratkaisun prosessianalytiikkatoimintoja ja automaattista simulaatiomallien generointia.)