Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Ajankohtaista

Synesan ratkaisulla selvitetään, kuinka palveluita voidaan tuottaa entistä tuloksellisemmin Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymässä

Keski-Uudenmaan sote–kuntayhtymä ja Synesa aloittivat yhteistyön maaliskuussa 2020. Yhteistyön tavoitteena on tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon tiettyjen palveluiden ja prosessien nykytilaa sekä testata erilaisten skenaarioiden avulla, kuinka hoitopolkujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen pystytään vaikuttamaan.

Kevään aikana on määritelty palveluketju, jonka nykytila halutaan kuvata tietoperusteisesti. Lisäksi yhteistyön tarkoituksena on selvittää, miten tätä ketjua pystyttäisiin kehittämään asiakasystävällisempien ja tuloksellisempien palveluiden aikaansaamiseksi. Dataa on kerätty ja yhdistetty usean eri kunnan alueelta, ja tietopoimintojen lisäksi on toteutettu haastatteluja eri palvelusektorien osalta. Tavoitteena on tuottaa ensimmäiset analyysit palveluketjun nykytilasta jo kuluvan kuun aikana!

“On äärimmäisen tärkeää ymmärtää aidosti asiakkaan tarpeet ja tunnistaa yhdessä prosessit ja palveluketjut, joiden tarkempi tarkastelu tuottaa arvoa asiakkaan toiminnalle. Nyt kun olemme saaneet tarvittavat tietopoiminnot tehtyä, odotamme, että pääsemme pian analysoimaan kerättyä tietoa ja tekemään ensimmäisiä johtopäätöksiä.”, kertoo Synesan ratkaisujohtaja, Juha Soikkeli.

Uudistunut eDromos 3.0

Keusote oli ensimmäinen asiakas, jolle uudistunut eDromos 3.0-ratkaisu koulutettiin. Koulutukseen osallistui Keusoten tietohallinnon-, talous- ja toimintayksikön henkilöstöä. Koulutus järjestettiin onnistuneesti virtuaalisena.

“Synesan toiminta on ollut erittäin itseohjautuvaa ja olemme saaneet paljon tukea projektin aikana. Olemme iloisia, että Synesan asiantuntijat ovat hoitaneet projektin alkumetreistä asti huolella ja pitäneet langat käsissään. Myös koulutustilaisuus oli hyvin organisoitu ja henkilöstöllemme jäi erittäin positiivinen kuva eDromos 3.0-ratkaisusta.”, kertoo Keusoten tietojohtamisen kehittämispäällikkö, Tuomas Hujala.

Kotoa kotiin-palveluketjun uudelleen organisointi

Ensimmäisenä Synesan ratkaisun avulla tarkastellaan Kotoa kotiin -palveluketjua. Kotoa kotiin-palveluketjulla tarkoitetaan asiakkaan polkua kotoa erikoissairaanhoitoon, sieltä perusterveydenhuoltoon, kuntoutukseen ja takaisin kotiin. Tavoitteena on selvittää palveluketjun nykytila ja testata eDromoksen tarjoamien simulointien keinoin erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä miten palveluketjuun liittyviä palveluita voitaisiin tuottaa sekä paremmin että tehokkaammin.

Keusoten tavoitteena on löytää niin lyhyen kuin pitkän aikavälin ratkaisuja jatkuvan kehittämisen ja parantamisen periaatteiden mukaisesti. “Monet kuntayhtymät, kunnat ja sairaanhoitopiirit hakevat tuottavuusohjelmilla säästökohteita. Yritetään löytää uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita asiakkaille. Paljon pohditaan, miten hoitopolkujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen voidaan vaikuttaa niin että toiminta olisi kustannustehokkaampaa. Synesan ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden testata erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, mutta lopputulos riippuu siitä, kuinka hyvin kussakin organisaatiossa halutut muutokset viedään käytäntöön.”, täydentää Hujala.

Lisää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Synesa Solutionsin yhteistyöstä:

Juha Soikkeli
juha.soikkeli@synesa.com