Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Ajankohtaista

Synesa Solutions ja Innoduel tuovat markkinoille osallistavan johtamisen työkalut

Laadukas ja osallistava johtaminen on keskeisessä asemassa paremman asiakaskokemuksen luomisessa. Sitoutunut ja hyvin johdettu henkilöstö vaikuttaa suoraan asiakastyytyväisyyteen useilla tavoilla.

Hyvin johdetussa organisaatiossa työntekijät tuntevat olevansa tärkeä osa tiimiä ja heidän mielipiteitään arvostetaan. Tämä johtaa parempaan motivaatioon ja työtyytyväisyyteen, mikä taas heijastuu suoraan asiakaspalveluun. Sitoutunut henkilöstö on valmiimpi panostamaan ylimääräistä vaivaa asiakkaan tarpeiden täyttämiseksi.

Kun toteutamme tehokkaasti osallistavaa johtamista, luomme sitoutuneen ja tyytyväisen henkilöstön, ja näin vahvan perustan loistavalle asiakaskokemukselle. Jokainen pieni lisäpanos ja hyvin hoidettu yksityiskohta vaikuttavat suuresti siihen, miten asiakkaamme kokevat palvelumme. Osallistavan johtamisen vaikutuksia asiakasprosessien toimintaan pystyy seuraamaan jatkuvasti Synesa Solutions Oy:n eDromos®-analytiikan avulla.

Synesa Solutionsin ja Innoduelin osallistavan johtamisen työkaluilla:

🧑‍💼   Esihenkilöt keräävät tiimiltä nopeasti ja tehokkaasti palautetta ja kehittämisideoita – ja kehittävät tiedon perusteella arjen sujuvuutta.
⚖️   Tiimiläiset voivat itse priorisoida antamansa ehdotukset.
🔭   Liiketoiminta- ja HR-johto voivat seurata prosessin tehokkuutta ja tiimikohtaisia eroja.
🔎   Päivittäisjohtamisen kehittäminen on tietoon perustuvaa.
📈   Luot valmiuden sosiaalisen vastuullisuuden raportointiin.
💰   Parannat asiakas- ja työntekijätyytyväisyyden kautta kannattavuutta.

Näin se toimii:

1. Kerää kehittämisideoita ja palautetta

2. Analysoi tulokset

3. Kehitä toimintaa tulosten pohjalta

  • Tiimiläiset voivat vaikuttaa tiimin arkeen ja tekemiseen, ja saavat mahdollisuuden osallistua jatkuvaan tiimin toiminnan kehittämiseen Innoduelin avulla.
  • Tiimivetäjät voivat hyödyntää tiimiltä saatuja vastauksia ja toteuttaa priorisoituja toimenpide-ehdotuksia ja tehdä tiimin arjesta sujuvampaa.
  • eDromokseen kertyvän tiedon ja analyysivälineiden avulla voidaan seurata, analysoida ja tukea organisaation yksiköiden ja tiimien esimiesten osallistavan johtamisen toteutumista ja tukea esimiehiä, joilla on haasteita.
  • Lisäksi eDromoksen avulla voidaan seurata miten osallistava johtaminen vaikuttaa toimintaan, kuten esimerkiksi asiakasprosessien sujuvuuteen, tehokkuuteen ja yleensä laatuun.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä: antti.kalliokoski@synesa.com tai jussi.simolin@innoduel.com.