Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Ajankohtaista

Synesa ja Logex yhteistyöhön

Logex ja Synesa Solutions Oy ovat sopineet yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien simuloinnin sekä ennakoivan analyytikan osa-alueella, jonka pohjalta voimme yhdessä tuottaa entistä enemmän lisäarvoa tuleville hyvinvointialueille!

Logex on yksi Euroopan johtavia terveydenhuollon analytiikkayrityksiä ja toiminut Suomessa jo yli 30 vuoden ajan. Logex Oy:n ratkaisut ja asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikassa sekä potilas- ja asiakaskohtaisessa kustannuslaskennassa vastaavat tulevien hyvinvointialueiden kustannusvaikuttavuuden tietotarpeisiin. Logex Region on integroidun palvelujen tuotannon ja järjestämisen ratkaisukokokonaisuus, joka tarjoaa laajan analytiikka- ja suunnittelutoiminnallisuuden. Logex Costing toteuttaa vaivattomasti asiakas- ja suoritekohtaisen kustannuslaskennan.

Synesa Solutions Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, jonka taustalla on vuonna 2004 alkanut laaja-alainen tutkimustyö data- ja prosessianalytiikan sekä simuloinnin soveltamisesta sote-sektorilla. Synesan eDromos on uudenlainen prosessien optimoinnin ja johtamisen ratkaisu, joka yhdistää uniikilla tavalla prosessien louhinnan, simuloinnin sekä ennakoivan analytiikan yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi.

Yhdessä nämä ratkaisut tarjoavat toisiaan täydentävää synergiaa tuoden uusia näkökulmia tiedolla johtamiseen sekä mahdollistavat faktapohjaisen päätöksenteon sekä kansallisten minimitietosisältöjen ja tiedolla johtamisen tarpeiden täyttämisen.