Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Ajankohtaista

Sosteri valitsi Synesa Solutions Oy:n kumppanikseen populaatioterveyden pilottihankkeeseen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on valinnut Itä-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa toteutettavaan populaatioterveyden pilottihankkeeseen kilpailutuksen kautta kumppanikseen Synesa Solutions Oy:n. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Populaatioterveyden pilottihankkeessa mallinnetaan tyypin II diabeteksen hoidon toteutuneet hoitopolut, vertaillaan niitä tavoitehoitopolkuihin sekä analysoidaan saavutettuja terveystuloksia. Lähtökohtana on tarkentaa ymmärrystä eri asiakassegmentteihin kuuluvien asiakkaiden hoidon onnistumisesta ja tuloksellisuudesta sekä simuloida palveluiden ja toiminnan kehittämistä tulevaisuudessa. Projektissa myös suunnitellaan hoitotyötä ja sen johtamista tukeva tilannekuvanäkymä. 

Sosterin projektipäällikkö Pia Karttunen kertoo hankkeesta ja sen tavoitteista seuraavasti: 

”Populaatioterveyden pilotilla tähdätään perusterveydenhuollon palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen edistämiseen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on ollut hoitoprosessien kehittämisessä edelläkävijä vuodesta 2016 lähtien. Nyt tavoitteena on tarkastella syvällisemmin tyypin II diabeteksen hoidon vaikuttavuutta ja selvittää, miten hoitopolkua pitäisi kehittää paremmin asiakasryhmän tarpeita vastaavaksi.” 

Synesa Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Ruohonen kommentoi projektia seuraavasti: 

”Sosterin kanssa yhdessä toteutettava populaatioterveyden pilottihanke on erittäin kiinnostava, koska se pureutuu yhteen kansanterveyden suurimpaan haasteeseen eli tyypin II diabeteksen hoidon mallintamiseen ja kehittämiseen. Se on oiva osoitus eDromos- ohjelmistomme kyvystä analysoida, mallintaa ja simuloida palveluita sekä prosesseja aivan uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Yhdistämällä tähän kokonaisuuteen vielä terveystuloksiin liittyvä vaikuttavuusnäkymä, avaa se suuria mahdollisuuksia SoTe-palveluiden kehittämisessä.” 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. 

Synesa Solutions on johtava suomalainen ohjelmistotalo, jonka kehittämä eDromos-ohjelmisto avaa uusia mahdollisuuksia palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Ratkaisu tarjoaa ensimmäisenä ohjelmistotuotteena integroidun prosessien analysoinnin, mallinnuksen, simuloinnin sekä tulevaisuuden skenarioinnin. Lisäksi eDromos mahdollistaa palveluiden ja prosessien jatkuvan seurannan sekä johtamisen tilannekuvanäkymien avulla. 

Lisätietoa yhteistyöstä: 

Sosteri, projektipäällikkö Pia Karttunen, p. 044 417 3587, sähköposti: pia.karttunen@sosteri.fi 

Synesa Solutions Oy, toimitusjohtaja Toni Ruohonen, p. 040 525 1044, sähköposti: toni.ruohonen@synesa.com

Lue lisää eDromos-ratkaisusta täältä.