Rovaniemen keskitettyjen somaattisten sairaansijojen analysointi ja simulointi

Rovaniemen keskitettyjen somaattisten sairaansijojen analysointi ja simulointi

Kohti maakunnallista sotea mentäessä on mahdollista tuottaa palveluja uusilla konsepteilla nykyiset organisaatiorajat ylittäen. Projektissa selvitettiin,…

Lue lisää
Lapin terveyskeskusvuodeosastojen toiminnan kehittäminen

Lapin terveyskeskusvuodeosastojen toiminnan kehittäminen

Lapin Liiton Lapin Sote-Savotta -hankkeelle tehdyssä selvityksessä tarkasteltiin ja analysoitiin terveyskeskusten vuodeosasto- ja kuntoutustoimintaa Lapin viidentoista…

Lue lisää
Länsi-Pohjan perheiden talo ja alueellinen äitiysneuvola

Länsi-Pohjan perheiden talo ja alueellinen äitiysneuvola

Lapin Liiton Lapin Sote-Savotta -hanke tilasi selvityksen Perheiden talo -konseptin suunnittelusta Länsi-Pohjan kuuden kunnan alueella. Projektin…

Lue lisää
Länsi-Pohjan terveyskeskusvuodeosastojen toiminnan kehittäminen

Länsi-Pohjan terveyskeskusvuodeosastojen toiminnan kehittäminen

Lapin Liiton Lapin Sote-Savotta -hanke tilasi selvityksen terveyskeskusten vuodeosastotoiminnan sekä kuntoutuksen uudelleenorganisoinnista Länsi-Pohjan viiden kunnan…

Lue lisää
Muonion perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden palvelu- ja resurssitarvearviointi

Muonion perusterveydenhuollon ja vanhuspalveluiden palvelu- ja resurssitarvearviointi

Syksyllä 2015 Muonion kunnanvaltuusto teki päätöksen uuden terveyskeskuksen rakentamisesta Muonioon. Rakennussuunnittelua varten kunta tilasi Synesalta…

Lue lisää
Pirkanmaan sairaanhoitopiirin monisairaiden potilaiden hoitotoiminnan kehittäminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin monisairaiden potilaiden hoitotoiminnan kehittäminen

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä haluttiin vähentää monisairaiden erikoissairaanhoidon käyntimääriä ja lisätä asiakkaan osallisuutta. Tämä edellytti ymmärryksen kasvattamista…

Lue lisää
Eksote: aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden tunnistaminen ja eri hoitopolkujen kuvaaminen

Eksote: aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden tunnistaminen ja eri hoitopolkujen kuvaaminen

Synesa oli mukana Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiirin hankkeessa, jossa selvitettiin aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden (myöhemmin avh-asiakas) palvelutarpeita. eDromos-työkalun…

Lue lisää
Espoon uusi sairaala -hanke

Espoon uusi sairaala -hanke

Espoossa on käynnissä uuden kuntoutus- ja kotiutussairaalan rakentaminen Jorvin sairalaan viereen. Synesa oli mukana toteuttamassa…

Lue lisää
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän akuuttipalveluiden kehittäminen

Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän akuuttipalveluiden kehittäminen

Sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen Päijät-Hämeen alueella tehtiin selvitys akuuttipotilaiden palvelukäytöstä. Hankkeessa haluttiin tunnistaa usein päivystyspalveluita käyttävät…

Lue lisää
Keski-Suomen Uusi Sairaala -hanke

Keski-Suomen Uusi Sairaala -hanke

Keski-Suomeen on rakenteilla uusi sairaala, jonka on tarkoitus olla toiminnassa vuonna 2020. Uusi sairaala tuo…

Lue lisää
Eksote: päivystyspalveluiden kehittäminen

Eksote: päivystyspalveluiden kehittäminen

Synesa profiloi Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiirissä paljon päivystyspalveluita tarvitsevat asiakasryhmät. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, millä tavoin toimintamallia voidaan muuttaa,…

Lue lisää
Keravan avosairaanhoidon sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitotoiminnan kehittäminen

Keravan avosairaanhoidon sekä päihde- ja mielenterveysasiakkaiden hoitotoiminnan kehittäminen

Synesa teki Keravan päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palvelutarpeen analyysin palveluiden kehittämisen tueksi. Hankkeessa haluttiin saada kokonaisvaltainen…

Lue lisää