Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä

Sote- ja maakuntauudistusta silmällä pitäen Päijät-Hämeen alueella tehtiin selvitys akuuttipotilaiden palvelukäytöstä. Hankkeessa haluttiin tunnistaa usein päivystyspalveluita käyttävät asiakkaat ja heidän palvelukäyttönsä. Tarkastelussa oli mukana sekä erikoissairaanhoidon keskitetty akuuttitoiminta että perusterveydenhuollon päivystystoiminta.

Selvityksen pohjalta on tarkoitus alkaa luoda taloudellisesti ja toiminnallisesti tehokkainta palvelumuotoilua akuuttivastaanottojen osalta.

Tavoite

Tunnistaa usein päivystyspalveluita käyttävät asiakkaat ja heidän palvelukäyttönsä.

Aineisto

 Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja ensihoidon aineistot

Toteutusajankohta

heinäkuu–lokakuu 2015

Tulokset

Malleja eri akuuttipalveluiden vaihtoehtojen hyödyistä sekä asiakkaiden että liiketoimintamallien näkökulmasta.

Toteutus

eDromosin avulla muodostettiin käsitys Päijät-Hämeen terveyspalveluita käyttäneiden päivystysasiakkaiden kulusta maakunnallisessa palveluverkostossa. ReMasterin avulla tehdyllä päivystyspotilaiden palvelukontaktikuvauksilla ja tilastoilla muodostettiin käsitys terveyspalvelutarjonnan ja käytön nykyisestä tilanteesta.

Toteutuneiden palvelutapahtumien perusteella analysoitiin mahdollisia päällekkäisiä toimintoja erityisesti päivystyspalveluihin liittyen. Tutkimuksessa etsittiin toistuvia, toisiaan seuraavia tapahtumia ja palveluntarjonnan kehityskohteita. Terveyspalvelukontaktien esiintyvyyden ja laadun perusteella määritettiin terveyspalveluiden monikäyttäjät ja analysoitiin näiden palvelukäyttäytymisen erityispiirteet.

Tuloksena saatiin esimerkiksi erilaisia asiakasvirtakuvauksia
Lopputulos

Hankkeen lopputuloksena akuuttipalveluiden vaihtoehdoista syntyi selkeä kuva. Tuotettuja malleja hyödynnetään alueen päivystystoiminnan kehittämisen tukena.