Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Lapin Liiton Lapin Sote-Savotta -hanke tilasi selvityksen terveyskeskusten vuodeosastotoiminnan sekä kuntoutuksen uudelleenorganisoinnista Länsi-Pohjan viiden kunnan alueella (Tervola, Keminmaa, Kemi, Tornio sekä Ylitornio).

Selvityksessä tunnistettiin kustannusvaikuttavimmat vaihtoehdot alueen vuodeosastotoiminnalle ja kuntoutukselle.

Tavoite

Luoda nykyiselle toiminnalle vaihtoehtoisia toimintamalleja, joilla voitaisiin organisoida palvelutarpeet niin, että vuodeosastojaksojen ja makuutuksien tarve vähenee.

Aineisto

Kuntakohtainen (viisi kuntaa), vuodeosastotoiminnasta kerätty kattava osastojaksotieto kahden vuoden ajanjaksolta.

Toteutusajankohta

tammikuu–toukokuu 2016

Tulokset

Suurin positiivinen taloudellinen vaikutus saataisiin aikaan vuodeosastotoiminnan siirtämisellä pääsääntöisesti kotiympäristöön.

Toteutus

Hankkeen alussa eDromosilla luotiin nykytilan kuvaus Länsi-Pohjan vuodeosastotoiminnasta.

eDromosilla rakennettu visuaalinen kuvaus toimi taustamateriaalina työpajoissa, joissa osallistujat pääsivät keskustelemaan ja ideoimaan, miten nykyistä toimintaa voitaisiin muuttaa. Työpajoissa pystyttiin keskustelemaan erityisesti alueellisista näkökulmista.

Työpajojen pohjalta syntyi seitsemän vaihtoehtoista toimintamallia. Synesa analysoi ja vertaili nämä toimintamallit simuloinnin avulla. Eri toimintamallien vaikutuksia tarkasteltiin kustannusten, sairaansijojen määrän sekä eri palveluissa samanaikaisesti hoidossa/kuntoutuksessa olevien potilaiden näkökulmista. Kustannusten osalta määritteet tehtiin kunnista saatujen kuntalaskutushintojen perusteella.

Lopputulos

Tapahtumapohjaisen simuloinnin tuloksena havaittiin, että suurin positiivinen taloudellinen vaikutus saataisiin aikaan vuodeosastotoiminnan siirtämisellä kotiympäristöön. Kotiympäristössä tapahtuva hoito toisi hyötyjä sekä asiakkaan että kustannusten näkökulmasta, joskin vuodeosastotoiminnasta säästyneet resurssit tulisi osittain siirtää ennaltaehkäisevälle puolelle. Pitkällä aikavälillä tämä muutos toisi kuitenkin todella huomattavat säästöt, kun pitkiltä vuodeosastojaksoilta vältyttäisiin.

Lisäksi hyötyjä toisi vahva alueellinen kuntoutusyksikkö, jossa saatavilla olisi myös lääketieteellinen osaaminen. Kuntoutusyksikkö olisi erityisesti hyödyksi vaativampaa hoitoa ja kuntoutusta tarvitseville henkilöille.

Tuloksia

0
vaihtoehtoista toimintamallia

jopa

0
sairaansijaa vähemmän

jopa

0%:n
kustannussäästöt
Aiheesta lisää