Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri

Lapin Liiton Lapin Sote-Savotta -hanke tilasi selvityksen Perheiden talo -konseptin suunnittelusta Länsi-Pohjan kuuden kunnan alueella.

Projektin tavoitteena oli hahmotella Perheiden talo, joka on innovatiivinen, verkostomainen osaamiskeskittymä. Perheiden talon tuli koostua lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin kanssa työskentelevistä luonnollisista tahoista. Päämääränä oli hahmotella palveluverkosto, joka auttaa asiakkaitaan pärjäämään paremmin arjessa ja tukee ammattilaisia moniulotteisissa työtehtävissä.

Tavoite

Hahmotella Perheiden talo -konsepti ja arvioida erilaisia Perheiden talo -konseptin malleja

Aineisto

Perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalihuollon aineistot

Toteutusajankohta

helmikuu–toukokuu 2016

Tulokset

Erilaisia malleja Perheiden talon toteuttamiselle sekä mallien vaikuttavuuden arviointi

Toteutus

Aineistot yhdistettiin ja asiakkaiden palvelupolut kuvattiin eDromosin avulla. Tarkastelun painopisteinä olivat erityisesti lastensuojelun asiakkaat ja nykyiset äitiysneuvolamallit. Kustannusten arvioinnin osalta pohjatietona käytettiin kuntalaskutustietoja ja muuta täydentävää dataa.

Kun eDromosilla oli rakennettu visuaalinen prosessikuvaus, henkilöstö pääsi ideoimaan kehittämisvaihtoehtoja työpajoissa. Työpajoissa taustalla hyödynnettiin eDromosilla luotuja prosessikuvauksia ja pohdittiin esimerkiksi Perheiden talon tavoitteita ja linjattiin asiakasryhmiä. Lisäksi henkilöstö sai tuoda esille, minkälaisia konkreettisia muutoksia he toivovat Perheiden talon toiminnalla saatavan aikaan.

Työpajatyöskentelyn tuloksena syntyneiden mallien vaikutuksia arvioitiin tapahtumapohjaisella simuloinnilla. Erityisesti tarkasteltiin muutosten vaikutuksia kustannuksiin, resurssien käyttöön ja lastensuojelun korjaaviin toimenpiteisiin.

Lopputulos

Tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla pystyttiin osoittamaan eri toimenpiteiden vaikuttavuus.

Aiheesta lisää