Eksote

Synesa oli mukana Etelä-Karjan sosiaali- ja terveyspiirin hankkeessa, jossa selvitettiin aivoverenkiertohäiriöasiakkaiden (myöhemmin avh-asiakas) palvelutarpeita. eDromos-työkalun avulla tuotettiin visuaalinen kuvaus avh-asiakkaiden palvelukäytöstä ja analysointiin tehtyjen prosessimuutosten onnistuneisuus.

Tavoitteet

1. Tunnistaa ja kuvata avh-asiakkaiden käyttämät julkisen sektorin ja niitä täydentävät yksityisen sektorin palvelut.

2. Selvittää, minkälaisia vaikutuksia organisaation tekemillä muutoksilla on ollut aivoverenkiertohäiriöihin sairastuneiden henkilöiden hoitopolkuihin.

Aineisto

Sekä perus- että erikoissairaanhoidon aineistot tarkasteluvuosien osalta

Toteutusajankohta

toukokuu–kesäkuu 2015 ja
maaliskuu–huhtikuu 2016

Tulokset

Visuaalinen prosessikuvaus, josta asiakasorganisaatio pystyi itsenäisesti tunnistamaan nykyisen toimintamallin kehittämiskohteita ja pystyi todentamaan jo tehtyjen uudistusten kustannusten vaikuttavuuden.

Toteutus

Synesa yhdisti kerätyt aineistot ja muodosti näiden pohjalta eri periaattein visuaaliset prosessikuvaukset aivohalvauspotilaiden palvelukäytöstä.

Organisaation tekemien prosessimuutosten vaikutuksia tutkittiin vertaamalla eri vuosina sairastuneiden henkilöiden hoitopolkuja toisiinsa.

Lopputulos

Organisaatiossa tehtyjen uudistusten vaikuttavuus pystyttiin osoittamaan prosessien visuaalisella ja tilastollisella kuvaamisella.

Tulokset toteutuneesta nykytoiminnasta raportoitiin asiakkaan toiveesta eDromosin luomana visuaalisena prosessikuvauksena. Kuvauksesta asiakasorganisaatio pystyi itsenäisesti tunnistamaan nykyisen toimintamallin kehittämiskohteita.