Mitä kehitysprojektin toteuttaminen edellyttää organisaatiolta?

– Kehitysprojektin toteuttaminen tapahtuu aina tiiviissä yhteistyössä kohdeorganisaation avainhenkilöiden kanssa. Kehitysprojektin pohjana hyödynnetään nykytilaa kuvaavaa tietoa, jonka poiminnasta kohdeorganisaatio on vastuussa tekemiemme määritteiden perusteella. Lisäksi edellytyksenä onnistuneelle lopputulokselle on organisaation avainhenkilöiden ja henkilöstön edustajien osallistuminen järjestettävään työpajatyöskentelyyn. Synesan asiantuntijat tarjoavat menetelmällisen osaamisen projekteihin, mutta onnistuneiden kehitysprojektien taustalla on aina kehittämiseen sitoutunut johto ja henkilöstö. Projektin aloituspalaverissa pystytään aina tarkemmin määrittelemään projektin laajuus ja sisältö, jolloin myös kohdeorganisaatioiden henkilöstökuormitus tarkentuu.

Haluatko kysyä jotain muuta?

Voit lähettää meille kysymyksen alla olevalla lomakkeella. Jos toivot vastauksen henkilökohtaisesti, täytä lomakkeeseen myös nimesi ja sähköpostiosoitteesi.