Tarjoamme sote-sektorin toimijoille (rahoittajat, järjestäjät, tuottajat, konsulttiyritykset ja ICT-toimittajat) osaamista ja ohjelmistotyökaluja, joiden avulla soten toimintaa voidaan johtaa, kehittää ja seurata tietoperusteisesti.

Synesa eDromos™-työkalun avulla palvelupolut (esimerkiksi asiakasvirrat, asiakkaiden palvelunkäyttö ja asiointi sekä hoitoprosessit) ja olennaiset tunnusluvut (asiakasryhmittäin, palvelukokonaisuuksittain, tietopaketeittain) voidaan tuoda näkyviksi graafisiksi ja tilastollisiksi kuvauksiksi helposti ja nopeasti.

Synesa eDromosToSim™-konversiotyökalun avulla prosessikuvaukset voidaan muuttaa interaktiivisiksi simulaatiomalleiksi (JaamSim) vain muutamalla napin painalluksella.

Muutosten vaikutuksia organisaation toimintaan (what if -analyysi) voidaan arvioida eri mittarein tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla ennen niiden toimeenpanoa, ilman kalliita ja aikaa vieviä pilotointeja.

Synesa HetuHash™-salaustyökalu on helppokäyttöinen ratkaisu luottamuksellisia tietoja sisältävien aineistojen salaamiseen.

Salatut tiedot (esimerkiksi henkilötunnukset) ovat yhtenevässä muodossa eri tiedostojen välillä. Salaus on yksisuuntainen, joten edes salasanan päätyessä vääriin käsiin ei salattuja tietoja pysty purkamaan takaisin alkuperäisiksi. Uudet tiedostot voidaan kuitenkin salata niin, että salattu lopputulos on yhtenevä aiemmin salattujen tietojen kanssa.