Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Palvelu- ja hoitoprosessien tietoperusteinen kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssi

Kurssin esittely

Nykyään asiakkaista, asiakkaiden asioinnista sekä toiminnasta kokonaisuudessaan kerääntyy paljon dataa, jota voidaan hyödyntää hyvin moninaisesti palvelu- ja hoitoprosessien kehittämisessä ja johtamisessa. Tärkeää on kuitenkin ymmärtää, että pelkkä kerääntyvä data ei ole oikotie onneen. Data on ainoastaan raaka-aine ja vasta oikealla tavalla käsittelemällä sekä jalostamalla se muuttuu hyödylliseksi.

Dataa voidaan jalostaa hyvin monin eri tavoin ja käytettävät menetelmät ja ratkaisut riippuvat hyvin paljon siitä, mihin sitä aiotaan hyödyntää. Datan hyödyntämiseen vaikuttavat lisäksi monet tekijät, kuten saatavuus, kattavuus ja validiteetti. Esimerkiksi tekoäly ei ole tosiasiassa automaattisesti älykästä mutta se on oppivaa. Se kuinka oppivia ja älykkäitä ratkaisuista saadaan, riippuu täysin edellä mainituista tekijöistä. Keskeistä palvelujen kehittämisen ja johtamisen näkökulmasta onkin ensin muodostaa kattava ymmärrys siitä, mitä dataa on saatavilla ja käytettävissä, ja mitkä ovat realiteetit sen hyödyntämiselle. Vasta tämän jälkeen voidaan ryhtyä pohtimaan sen jalostamista ja hyödyntämistä kehittämisen ja johtamisen tukena.

Puhuttaessa kokonaisvaltaisesta toiminnan kehittämisestä ja johtamisesta keskeistä on myös ymmärtää koko analytiikkasykli aina nykytilasta, ongelmien tunnistamisen, ennusteiden ja kehittämistarpeiden arvioinnin kautta aina toiminnan seuraamiseen saakka. Tämä on ainoa tapa muuttaa toimintaa oikeasti proaktiiviseksi ja vaikuttavaksi, reaktiivisen johtamisen sijaan. Tämän tavoitteen saavutettuaan organisaation voidaan todeta olevan aidosti tiedolla johdettu.

Tämä kurssi tarjoaa käytännön työtä tekeville, asiantuntija- ja kehittämistehtävissä toimiville sekä esimiesasemassa oleville perusymmärryksen

  1. tiedolla johtamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa
  2. datan rakenteesta ja datan hyödyntämisen mahdollisuuksista sekä rajoitteista
  3. jatkuvan kehittämisen periaatteista sekä analytiikan eri kokonaisuuksista
  4. eri menetelmistä ja datan hyödyntämisestä käytännön esimerkkien kautta

Lisäksi kurssi tarjoaa valmiudet huomioida datan mahdollisuudet ja vaikutukset omassa työympäristössä ja työtehtävissä. Kurssimateriaalin (videoluennot ja luentokalvot, käytännön esimerkit ja demodata) lisäksi osallistujat saavat eDromos® -tiedolla johtamisen ratkaisun kuukaudeksi käyttöönsä hyödynnettäväksi omassa toimintaympäristössään (henkilökohtainen lisenssi).

Kurssin hinta 995 € + alv.