Kymsoten ja Synesan yhteistyön yksi tärkeimmistä tavoitteista on edesauttaa Kymsotea hillitsemään kustannusten kasvua parantamalla palveluiden laatua ja vaikuttavuutta

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote on käynnistänyt strategisen viisivuotisen kehittämisohjelman. Kehittämisohjelman avulla varmistetaan Kymsoten tavoitteiden ja palvelulupauksien toteutuminen. Kymsote ja Synesa Solutions aloittivat yhteistyön tiedolla johtamisessa ja kehittämisessä toukokuussa 2019.

”Tavoittelemme palveluiden laadun ja vaikuttavuuden parantamisella kustannuskehityksen hillitsemistä nykyisestä 4,2 %:n tasosta kestävälle noin 1 %:n tasolle. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää aivan uudenlaista kyvykkyyttä tiedolla johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Kumppaniksi tiedolla johtamisen ja kehittämisen ohjelmistoratkaisuissa olemme valinneet Synesa Solutions Oy:n. Tarvitsemme faktapohjaisen kuvan nykytoiminnasta erilaisten kehittämisskenaarioiden arviointiin, mihin Synesan eDromos® tarjoaa erinomaisen kyvykkyyden. Se auttaa meitä myös kehittämishankkeiden priorisoinnissa sekä jo jalkautettujen uusien toimintamallien seurannassa ja arvioinnissa. Yhteistyö mahdollistaa ketterän ja kokonaisvaltaisen Kymsoten palveluiden tuloksellisuuden kehittämisen. Olemme jo saavuttaneet erinomaisia tuloksia mm. mielenterveys- ja päihdepalveluiden prosessien analysoinnissa, jossa olemme tutkineet eri diagnoosiryhmien palvelukäyttöä sekä asiakasvirtoja. Asiakassegmentointi ja digitaaliset palvelut ovat myös aktiivisen kehittämisen kohteina, jossa tarkastelemme mm. asiakkaiden ohjautumista palveluihin perinteisiä ja digitaalisia kanavia pitkin, sekä asiakkaiden palveluiden käyttöä ja ohjautumista palveluverkostossa. Odotukset yhteistyön tuloksellisuudesta Synesan kanssa ovat korkealla”, toteaa Kymsoten kehitysjohtaja Lauri Lehto.

Synesan eDromosin avulla palvelupolut (esim. asiakasvirrat, asiakkaiden palvelunkäyttö, asiointi ja hoitoprosessit) sekä olennaiset tunnusluvut (asiakasryhmittäin, palvelukokonaisuuksittain, tietopaketeittain jne.) voidaan visualisoida niin päivittäisen johtamisen, kuin kehittämisen tueksi. Prosessien louhinnan avulla luodut prosessikuvaukset ja asiakasvirrat voidaan muuttaa interaktiivisiksi simulointimalleiksi automaattisesti. Tämä mahdollistaa sen, että muutosten vaikutuksia organisaation toimintaan voidaan arvioida eri mittarein tapahtumapohjaisen simuloinnin avulla jo ennen niiden toimeenpanoa sekä ilman kalliita ja aikaa vieviä pilotteja.

”Tavoitteenamme on, että asiakkaamme pystyvät aidosti ymmärtämään, seuraamaan, kehittämään sekä johtamaan toimintaprosessejaan jatkuvan parantamisen periaatteiden mukaisesti. Haasteena tähän saakka on ollut se, että erilaiset toiminnan analysointi- ja simulaatioratkaisut ovat vaatineet korkean tason erityisosaamista, mistä lähes kaikilla asiakkaillamme on ollut merkittävää niukkuutta. Olemme todella ylpeitä siitä, että olemme pystyneet kehittämään eDromoksen niin käytettäväksi, että sitä osaavat käyttää perus it-taidot omaavat asiakkaamme työntekijät. Tämä mahdollistaa sen, että substanssiosaajat voivat ottaa entistä itsenäisemmän ja aktiivisemman roolin toiminnan analysoinnissa ja kehittämisessä. Olemme pystyneet todentamaan yhteistyössä Kymsoten kanssa sen, että eDromos  edistää kustannustehokasta ja viisasta kehitystä asiakasorganisaatioissamme. Tavoitteenamme onkin käynnistää sama kaikkien muidenkin sote-alueiden kanssa vuosien 2019-2020 aikana.”, Synesan toimitusjohtaja Timo Airaksinen iloitsee.

Lisätietoa:

Lauri Lehto, kehitysjohtaja, puh. 040 489 8652, lauri.lehto@kymsote.fi, Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Timo Airaksinen, toimitusjohtaja, p. 040 573 9901, timo.airaksinen@synesa.com, Synesa Solutions Oy

_________________________________________________________________

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Kymsote aloitti toimintansa 1.1.2019. Kymsoten tehtävänä on järjestää ja tuottaa kaikille maakunnan asukkaille yhdenvertaiset ja helposti saavutettavat sote-palvelut. Kymsote tavoittelee toiminnassaan parasta asiakaskokemusta ja panostaa ennaltaehkäiseviin, laadukkaisiin ja kustannustehokkaisiin palveluihin. Kymsote on tulevaisuuden toimija, jonka tavoite on, että kymenlaaksolaiset ovat aktiivisia, hyvinvoivia ja toimintakykyisiä eri elämäntilanteissa.

Kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti. Kymsote työllistää yli 5 000 eri alojen ammattilaista, jotka palvelevat 170 000 maakunnan asukasta.

Synesa Solutions Oy on vuonna 2015 perustettu ohjelmistoyritys. Synesan eDromos® on globaalisti uniikki tiedolla johtamisen, kehittämisen ja seurannan ratkaisu, jonka taustalla on yli 10 vuoden tutkimustyö prosessien louhinnan ja -analyysin, simuloinnin soveltamisesta sotesektorilla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *