Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Ajankohtaista

Henkilökuva: Synesan hallituksen puheenjohtaja Repe Harmanen

Tunnetko jo Repe Harmasen? Repe Harmanen toimii Synesa Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja on niin rahoituksen, kansainvälistymisen, liiketoiminnan kehittämisen kuin digitaalisten ratkaisuiden harjaantunut asiantuntija. Tutustu Repeen nyt!

Auttamisen halu motivaattorina

Repe avaa videoyhteyden ja pääsemme aloittamaan haastattelun. Ennen tätä hetkeä Repe on ollut anopin kauppa-apuna ja viideltä alkavat tennisharjoitukset. Meillä on hyvin aikaa harmitella, että näinä aikoina ovat lounastapaamiset vähentyneet merkittävästi. Toki Tuusulasta, jossa Repe perheineen asuu, tulisi kiire ehtiä vielä myöhäiselle lounaalle Jyväskylään.

Repe eroaa stereotyyppisestä johtajasta välittömyydellään ja aidosti läsnä olevalla olemuksellaan. Puhelin ei pirise kesken palaverin, eikä sähköpostia tarvitse vilkuilla jatkuvasti. Ruudun toiselle puolen välittyy juuri tähän hetkeen keskittynyt mies.

Yli 20 vuoden johtamiskokemus on tehnyt Repestä harjaantuneen ammattilaisen niin rahoituksen, johtamisen, yritysjärjestelyiden, kansainvälistymisen, teknologian kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Repe on aikoinaan valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta, eli sieltä mistä suurin osa Synesan asiantuntijoista on myös lähtöisin.

Tällä hetkellä Repe toimii Solidate Oy:n toimitusjohtajana. Synesan lisäksi hän on mukana Proxion Oy:n, Hygga Oy:n, Teknoware Oy:n ja Lastenklinikoiden kummit ry:n hallituksissa.

Repeä on aina kiinnostanut muiden auttaminen ja kokeekin, että pääsee nyt hyödyntämään monipuolista osaamistaan auttamalla muita. Toimialaeroista huolimatta yritykset, joissa hän on mukana painivat niin teknologian, liiketoiminnan kehittämisen, rahoituksen kuin kansainvälistymisen parissa. Ja näissä asioissa Repe on oikea henkilö tuomaan tarvittavaa osaamista yrityksiin.

”Jos käy vain katsomassa LinkedInistä mitä teen tai olen tehnyt, voi tulla hämmentynyt olo. Miten tiedolla johtamisen ratkaisu, raidehankkeet, hammaslääkäripalvelut ja hätäpoistumisvalot liittyvät toisiinsa?”, Repe naurahtaa.

Suurempi merkitys toiminnan taustalla

Pelkkä auttamisen halu ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, jolla Repen saa mukaan. Yrityksen toiminnan taustalla täytyy olla suurempi merkitys. Repen mukaan suurempi merkitys liittyy usein teknologiaan ja sen mahdollistamiin yhteiskuntaan vaikuttaviin tekijöihin.

Synesan tilanteessa Repe näkee mahdollisuuden olla viisaan teknologiaratkaisun edelläkävijä. Synesan missio olla palvelu- ja prosessiviisauden mahdollistaja puhuu taustalla olevan suuremman merkityksen puolesta, joka kiehtoo Repeä.

”Synesan ratkaisun taustalta löytyy halu auttaa, ja ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Liiketoiminnan ja tuotekehityksen näkökulmasta seuraavat askeleet meillä on saada eDromoksesta mahdollisimman helppo hankittava ja käytettävä, jotta asiakkaamme voivat jatkossa tehdä aidosti viisaampia päätöksiä. ”, kertoo Repe.

Tavoitteena tehdä itsestään tarpeeton

Keskustelemme myös Repen suurimmista saavutuksista. Suomalaisille sisäänrakennettuun tyyliin Repe kuvailee itseään hyvin vaatimattomasti ja joudunkin hieman kannustamaan kertomaan lisää. Yksi tärkeimmistä saavutuksista, joista puhumme, on perhe. Perhe on mahdollistanut Repelle paljon ja ilman perheen tukea olisi ollut haastavaa rakentaa uraa sellaiseksi kuin se nyt on. Myös yliopistoon pääseminen ja sieltä valmistuminen ovat tärkeitä merkkipaaluja Repen historiassa. Kolmanneksi saavutukseksi nousee uran aikana kerrytetty monipuolinen osaaminen ja pääsy mielenkiintoisten yritysten pariin.

Repen monipuolinen kokemus ja tausta ovat ajaneet hänet yritysten pariin, jotka hyötyvät näistä tietotaidoista. Johtamiskokemus isoissa ja pienissä yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla ovat kirkastaneet Repelle sen, että hän ei halua olla minkään tietyn osa-alueen erikoisasiantuntija. Vaan kokeekin, että monipuolinen ymmärrys niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin teknologisiin ratkaisuihin liittyen ovat muovanneet hänestä sopivan yrityksille, jotka elävät suurta murrosvaihetta.

Suurena visiona Repellä on tehdä itsestään tarpeeton näille yrityksille. Tarkoittaen sitä, että hän saa jalkautettua osaamisensa osaksi yritysten päivittäistä toimintaa niin, että hänen osaamistaan ei enää tarvittaisi.

Ennakointi loi rauhaa epävarmuuden keskellä

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut myös uuden keskustelunaiheen arkeemme. Käymme ajankohtaisesti myös Repen kanssa läpi, mitä vuosi 2020 on tuonut tullessaan.

Repe palaa rauhallisesti takaisin ajassa maaliskuuhun, joka aiheutti paljon epävarmuutta niin kansalaisissa kuin yrityksissäkin. Rauhallinen, mutta ennakoiva ote auttoi selviämään pahimman epätietoisuuden vaiheen yli. Selkeät ohjeistukset, avoin viestintä, etätyösuositukset sekä YT-neuvotteluihin valmistautumiset olivat osa toimintastrategiaa johon panostettiin.

”Olimme itseasiassa niinkin ennakoivia, että olimme ottaneet kyseiset toimenpiteet käytäntöön jo viikkoa ennen valtakunnallisia suosituksia ja ohjeistuksia. Parhaat uutiset olivat kuitenkin se, että vaikka varauduimme pahimpaan ennakoivasti, emme joutuneet hurjimpien skenaarioiden vietäväksi.”, Repe täydentää.

Vaikka epävarma tilanne jatkuu ja tietoa siitä, että tuleeko arki koskaan palaamaan ennalleen, uskaltaa Repe olla kuitenkin toiveikas Synesan suhteen. Odotuksissa onkin uusia voittoja ja saavutuksia niin Suomessa kuin ulkomailla.

Kuka on Repe Harmanen?

Kuka: Repe Harmanen.
Ikä: 48.
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri.
Päivätyö: Toimitusjohtaja yrityksessä Solidate Oy.
Hallitustoiminta: Synesa Solutions Oy:n puheenjohtaja. Lisäksi mukana Proxion Oy:n, Hygga Oy:n, Teknoware Oy:n ja Lastenklinikoiden kummit ry:n hallituksissa.
Osaaminen: Kansainvälistyminen, strategia, liiketoiminnan kehitys, rahoitus, teknologia ja digitalisaatio.
Harrastukset: Golf ja tennis.

Kirjoittaja:
Eveliina Ventilä, viestintäasiantuntija
Synesa Solutions Oy