Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Antti Kalliokoski Synesa Solutions Oy:n toimitusjohtajaksi

Antti Kalliokoski (LinkedIn) on nimitetty Synesa Solutions Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi 1.1.2023 alkaen. Antilla on vahva tausta finanssitoimialalta ja konsultoinnista, ja hän on toiminut liiketoiminta- ja myyntijohtajana, strategiajohtajana, B2B myynnin, uuden liiketoiminnan ja tuotteiden kehittämisen, projektijohtamisen ja asiantuntijapalveluiden parissa. Ennen Synesaa hän on toiminut yrittäjänä, Sortterilla, CGI:llä, Deloittella, S-Pankissa, LähiTapiola Pankissa ja Tapiola ryhmässä.

”Antin mukaantulo tuo tuoretta näkemystä yrityksen toimintaan ja johtamiseen niin strategisella tasolla kuin myös kaupallisella puolella. Muiden toimialojen vahva tuntemus avaa uusia kaupallisia mahdollisuuksia ja vahvistaa yrityksen jalansijaa markkinoilla. Olemme tyytyväisiä tästä tiimin vahvistuksesta ja Antin mukaantulo on tervetullut piristysruiske yritykseen.”
Markus Kallio, hallituksen puheenjohtaja

”Olen innoissani mahdollisuudesta liittyä Synesan kasvattajiin. Synesan eDromos on ainutlaatuisen monipuolinen Saas-palvelu datapohjaiseen prosessien kehittämiseen ja mallintamiseen toimialariippumattomasti. Heti ensimmäisissä keskusteluissamme minulle kävi selväksi huikea asiakaslisäarvon tuottamisen potentiaali. Haluan olla mukana edistämässä yritysten prosessien toimivuutta ja tehostamista. Kiitos Synesan hallitukselle luottamuksesta.”
Antti Kalliokoski, toimitusjohtaja

Lue lisää Synesa Solutions eDromos® -ratkaisua hyödyntävistä kursseista:

Prosessien ja toiminnan tietoperusteinen kehittäminen ja johtaminen -kurssi

Palvelu- ja hoitoprosessien tietoperusteinen kehittäminen ja johtaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa -kurssi

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on selvittänyt, miten Synesa Solutions eDromos®-sovelluksen avulla voidaan tutkia asiakkaan hoitoa ja hoitopolkua päivystyksessä.

Pilotissa käsiteltiin Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyksen hoitojaksojen dataa kolmen vuoden ajalta. Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin päivystyksen käyntimäärät ovat noin 40 000 – 50 000 vuodessa ja yhdellä asiakkaalla voi olla useita käyntejä eri hoitotoimenpiteissä, laboratoriossa tai röntgenissä. Data käsiteltiin niin, että potilaiden henkilötietoja ei voinut tunnistaa.

Pilotissa havaittiin viiveitä potilaan siirtymisessä röntgentutkimuksiin ja jatkohoitoon, muuta kiireellinen hoito esimerkiksi päivystyksestä tehohoitoon sujuu hyvin.

eDromos®-simulointitoimintojen avulla on myös mahdollista simuloida erilaisia muutoksia, joilla on vaikutusta terveyspalveluihin. Näin voidaan esimerkiksi varautua ruuhkatilanteisiin paremmin ja analysoida kustannusvaikutuksia.

Pilotti toteutettiin yhteistyössä yhteispäivystyksen, tietohallinnon sekä kehittämisyksikön kanssa Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Tavoitteena on, että eDromos®-sovellusta voitaisiin jatkossa käyttää toiminnan suunnittelussa ja johtamisessa hyvinvointialueella.

Lue lisää: https://hoivajaterveys.fi/etela-pohjanmaan-shp-selvitti-paivystyksen-sujuvuutta-edromos-sovelluksella-tarkeita-havaintoja-viiveista/

eDromos®-kokeiluversio on saatavilla Docker-asennuspaketin lisäksi nyt myös manuaalisena asennusvaihtoehtona. Molemmat asennustavat ovat käytettävissä Windows, Mac ja Linux -ympäristöissä.

Lataa ilmainen kokeiluversio

Älykäs selviää tilanteista, joihin viisas ei joudu.

Synesa Solutionsin kehittämä eDromos® yhdistää ainutlaatuisella tavalla prosessienlouhinnan, simuloinnin ja laajan valikoiman muita analytiikkamenetelmiä yhdeksi helppokäyttöiseksi kokonaisuudeksi joka auttaa organisaatiotasi myös varautumaan pahimpaan. Voit lukea lisää eDromosin ominaisuuksista lataamalla englanninkielisen PDF-esitteen.

Logex ja Synesa Solutions Oy ovat sopineet yhteistyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon prosessien simuloinnin sekä ennakoivan analyytikan osa-alueella, jonka pohjalta voimme yhdessä tuottaa entistä enemmän lisäarvoa tuleville hyvinvointialueille!

Logex on yksi Euroopan johtavia terveydenhuollon analytiikkayrityksiä ja toiminut Suomessa jo yli 30 vuoden ajan. Logex Oy:n ratkaisut ja asiantuntemus sosiaali- ja terveydenhuollon analytiikassa sekä potilas- ja asiakaskohtaisessa kustannuslaskennassa vastaavat tulevien hyvinvointialueiden kustannusvaikuttavuuden tietotarpeisiin. Logex Region on integroidun palvelujen tuotannon ja järjestämisen ratkaisukokokonaisuus, joka tarjoaa laajan analytiikka- ja suunnittelutoiminnallisuuden. Logex Costing toteuttaa vaivattomasti asiakas- ja suoritekohtaisen kustannuslaskennan.

Synesa Solutions Oy on vuonna 2015 perustettu yritys, jonka taustalla on vuonna 2004 alkanut laaja-alainen tutkimustyö data- ja prosessianalytiikan sekä simuloinnin soveltamisesta sote-sektorilla. Synesan eDromos on uudenlainen prosessien optimoinnin ja johtamisen ratkaisu, joka yhdistää uniikilla tavalla prosessien louhinnan, simuloinnin sekä ennakoivan analytiikan yhdeksi integroiduksi kokonaisuudeksi.

Yhdessä nämä ratkaisut tarjoavat toisiaan täydentävää synergiaa tuoden uusia näkökulmia tiedolla johtamiseen sekä mahdollistavat faktapohjaisen päätöksenteon sekä kansallisten minimitietosisältöjen ja tiedolla johtamisen tarpeiden täyttämisen.

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on valinnut Itä-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa toteutettavaan populaatioterveyden pilottihankkeeseen kilpailutuksen kautta kumppanikseen Synesa Solutions Oy:n. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Populaatioterveyden pilottihankkeessa mallinnetaan tyypin II diabeteksen hoidon toteutuneet hoitopolut, vertaillaan niitä tavoitehoitopolkuihin sekä analysoidaan saavutettuja terveystuloksia. Lähtökohtana on tarkentaa ymmärrystä eri asiakassegmentteihin kuuluvien asiakkaiden hoidon onnistumisesta ja tuloksellisuudesta sekä simuloida palveluiden ja toiminnan kehittämistä tulevaisuudessa. Projektissa myös suunnitellaan hoitotyötä ja sen johtamista tukeva tilannekuvanäkymä. 

Sosterin projektipäällikkö Pia Karttunen kertoo hankkeesta ja sen tavoitteista seuraavasti: 

”Populaatioterveyden pilotilla tähdätään perusterveydenhuollon palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen edistämiseen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on ollut hoitoprosessien kehittämisessä edelläkävijä vuodesta 2016 lähtien. Nyt tavoitteena on tarkastella syvällisemmin tyypin II diabeteksen hoidon vaikuttavuutta ja selvittää, miten hoitopolkua pitäisi kehittää paremmin asiakasryhmän tarpeita vastaavaksi.” 

Synesa Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Ruohonen kommentoi projektia seuraavasti: 

”Sosterin kanssa yhdessä toteutettava populaatioterveyden pilottihanke on erittäin kiinnostava, koska se pureutuu yhteen kansanterveyden suurimpaan haasteeseen eli tyypin II diabeteksen hoidon mallintamiseen ja kehittämiseen. Se on oiva osoitus eDromos- ohjelmistomme kyvystä analysoida, mallintaa ja simuloida palveluita sekä prosesseja aivan uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Yhdistämällä tähän kokonaisuuteen vielä terveystuloksiin liittyvä vaikuttavuusnäkymä, avaa se suuria mahdollisuuksia SoTe-palveluiden kehittämisessä.” 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. 

Synesa Solutions on johtava suomalainen ohjelmistotalo, jonka kehittämä eDromos-ohjelmisto avaa uusia mahdollisuuksia palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Ratkaisu tarjoaa ensimmäisenä ohjelmistotuotteena integroidun prosessien analysoinnin, mallinnuksen, simuloinnin sekä tulevaisuuden skenarioinnin. Lisäksi eDromos mahdollistaa palveluiden ja prosessien jatkuvan seurannan sekä johtamisen tilannekuvanäkymien avulla. 

Lisätietoa yhteistyöstä: 

Sosteri, projektipäällikkö Pia Karttunen, p. 044 417 3587, sähköposti: pia.karttunen@sosteri.fi 

Synesa Solutions Oy, toimitusjohtaja Toni Ruohonen, p. 040 525 1044, sähköposti: toni.ruohonen@synesa.com

Lue lisää eDromos-ratkaisusta täältä.

Synesa Solutions Oy on vuonna 2015 perustettu ohjelmistoyritys, jonka taustalla on vuonna 2004 alkanut tutkimustyö data- ja prosessianalytiikan sekä simuloinnin soveltamisesta eri toimialoilla. Asiantuntijamme ovat edelläkävijöitä datalähtöisen prosessien louhinnan, prosessien analyysin, simuloinnin sekä optimaalisten tuotantomallien soveltamisessa. Visionamme on olla edelläkävijä älykkäästi ohjautuvissa palveluissa ja prosesseissa.

Ratkaisumme, eDromos, toimii työkaluna keskisuurien ja suurien organisaatioiden tiedolla johtamiseen, kehittämiseen ja seurantaan. Toimme ratkaisun SaaS-palveluksi vuoden 2020 aikana ja nyt etsimme Microsoft Azure -osaajaa edistämään jatkokehitystyötä. Tavoitteena kehittää eDromoksesta palvelu, jossa yhdistyvät älykkäällä tavalla prosessien louhinta, simulointi, ennustava analytiikka, koneoppiminen sekä tekoäly.

Sinä olisit mukana tässä menestystarinassa Microsoft Azure asiantuntijan roolissa. Lisäksi voimme laajentaa rooliasi tietoturvan kokonaishallintaan ja/tai tuotekehityksen Team leader – rooliin, riippuen taustastasi ja omasta intressistäsi.

Olisitko sinä etsimämme henkilö?

Käydään alkukartoitus muutaman kysymyksen avulla:

 • Kuka olet? – Microsoft Azure -osaaja.
 • Missä haluaisit työskennellä? – Jyväskylässä ja/tai etänä.
 • Etsitkö kokopäiväistä ja vakituista työsuhdetta? – Kyllä.
 • Milloin voisit aloittaa? – Mahdollisimman pian!

Täsmäävätkö vastaukset? Hienoa, jatka lukemista, sillä meillä on sinulle ainutlaatuinen tilaisuus päästä osaksi kasvavaa asiantuntijajoukkoamme!

Mitä osaamista toivomme sinulta:
 • Microsoft Azure -alustan tuntemusta
 • Kokemusta verkkopalveluiden tietoturvan rakentamisesta ja auditoinnista
 • Ymmärrystä tietoturvan kokonaishallinnasta
 • Arvostamme kykyäsi toimia jatkossa myös tiiminvetäjänä
Kerro meille myös, mitä muuta osaamista sinulla on. Esimerkiksi:
 • Java/Spring Framework
 • PostgreSQL
 • Gradle
 • Angular
 • Integraatiot
Mitä me tarjoamme sinulle?
 • Vakituisen ja kokopäiväisen työsuhteen
 • Joustavat työajat (meille ei ole väliä, milloin teet, kunhan teet)
 • Viihtyisät toimistotilat Jyväskylässä sekä etätyömahdollisuuden
 • Eturivin paikan nopeasti kasvavassa ohjelmistoyrityksessä
 • Loistavat tiimikaverit, jotka vahvasta asiantuntijaosaamisesta huolimatta ymmärtävät myös huumorin päälle

Kuulostaako edelleen hyvältä? Mikäli visiomme ja intohimosi osuivat kohdalleen, ole rohkeasti yhteydessä meihin lähettämällä vapaamuotoinen hakemus. Hakemuksen jättämisen jälkeen arvioidaan yhdessä, olisitko juuri sinä se henkilö, jonka paikka jo lähitulevaisuudessa olisi osa Synesan joukkuetta. Täytämme paikan heti sopivan henkilön löydyttyä, ole siis nopea ja laita hakemuksesi jo tänään!

Sisällytä hakemukseesi: mitä osaamista sinulla on, missä olet taitojasi kerryttänyt, palkkatoiveesi sekä miksi juuri sinä olisit oikea henkilö meille.

Hakemukset ja yhteydenotot: Toni Ruohonen, toni.ruohonen@synesa.com

Lisätietoja Synesasta ja ohjelmistoratkaisustamme eDromoksesta löytyy www-sivuiltamme.

Odotamme jo, että pääsemme tapaamaan sinut!

Tunnetko jo Repe Harmasen? Repe Harmanen toimii Synesa Solutions Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja on niin rahoituksen, kansainvälistymisen, liiketoiminnan kehittämisen kuin digitaalisten ratkaisuiden harjaantunut asiantuntija. Tutustu Repeen nyt!

Auttamisen halu motivaattorina

Repe avaa videoyhteyden ja pääsemme aloittamaan haastattelun. Ennen tätä hetkeä Repe on ollut anopin kauppa-apuna ja viideltä alkavat tennisharjoitukset. Meillä on hyvin aikaa harmitella, että näinä aikoina ovat lounastapaamiset vähentyneet merkittävästi. Toki Tuusulasta, jossa Repe perheineen asuu, tulisi kiire ehtiä vielä myöhäiselle lounaalle Jyväskylään.

Repe eroaa stereotyyppisestä johtajasta välittömyydellään ja aidosti läsnä olevalla olemuksellaan. Puhelin ei pirise kesken palaverin, eikä sähköpostia tarvitse vilkuilla jatkuvasti. Ruudun toiselle puolen välittyy juuri tähän hetkeen keskittynyt mies.

Yli 20 vuoden johtamiskokemus on tehnyt Repestä harjaantuneen ammattilaisen niin rahoituksen, johtamisen, yritysjärjestelyiden, kansainvälistymisen, teknologian kuin liiketoiminnan kehittämisen näkökulmasta. Repe on aikoinaan valmistunut kauppatieteiden maisteriksi Jyväskylän yliopistosta, eli sieltä mistä suurin osa Synesan asiantuntijoista on myös lähtöisin.

Tällä hetkellä Repe toimii Solidate Oy:n toimitusjohtajana. Synesan lisäksi hän on mukana Proxion Oy:n, Hygga Oy:n, Teknoware Oy:n ja Lastenklinikoiden kummit ry:n hallituksissa.

Repeä on aina kiinnostanut muiden auttaminen ja kokeekin, että pääsee nyt hyödyntämään monipuolista osaamistaan auttamalla muita. Toimialaeroista huolimatta yritykset, joissa hän on mukana painivat niin teknologian, liiketoiminnan kehittämisen, rahoituksen kuin kansainvälistymisen parissa. Ja näissä asioissa Repe on oikea henkilö tuomaan tarvittavaa osaamista yrityksiin.

”Jos käy vain katsomassa LinkedInistä mitä teen tai olen tehnyt, voi tulla hämmentynyt olo. Miten tiedolla johtamisen ratkaisu, raidehankkeet, hammaslääkäripalvelut ja hätäpoistumisvalot liittyvät toisiinsa?”, Repe naurahtaa.

Suurempi merkitys toiminnan taustalla

Pelkkä auttamisen halu ei kuitenkaan ole ainoa tekijä, jolla Repen saa mukaan. Yrityksen toiminnan taustalla täytyy olla suurempi merkitys. Repen mukaan suurempi merkitys liittyy usein teknologiaan ja sen mahdollistamiin yhteiskuntaan vaikuttaviin tekijöihin.

Synesan tilanteessa Repe näkee mahdollisuuden olla viisaan teknologiaratkaisun edelläkävijä. Synesan missio olla palvelu- ja prosessiviisauden mahdollistaja puhuu taustalla olevan suuremman merkityksen puolesta, joka kiehtoo Repeä.

”Synesan ratkaisun taustalta löytyy halu auttaa, ja ratkaista yhteiskunnan ongelmia. Liiketoiminnan ja tuotekehityksen näkökulmasta seuraavat askeleet meillä on saada eDromoksesta mahdollisimman helppo hankittava ja käytettävä, jotta asiakkaamme voivat jatkossa tehdä aidosti viisaampia päätöksiä. ”, kertoo Repe.

Tavoitteena tehdä itsestään tarpeeton

Keskustelemme myös Repen suurimmista saavutuksista. Suomalaisille sisäänrakennettuun tyyliin Repe kuvailee itseään hyvin vaatimattomasti ja joudunkin hieman kannustamaan kertomaan lisää. Yksi tärkeimmistä saavutuksista, joista puhumme, on perhe. Perhe on mahdollistanut Repelle paljon ja ilman perheen tukea olisi ollut haastavaa rakentaa uraa sellaiseksi kuin se nyt on. Myös yliopistoon pääseminen ja sieltä valmistuminen ovat tärkeitä merkkipaaluja Repen historiassa. Kolmanneksi saavutukseksi nousee uran aikana kerrytetty monipuolinen osaaminen ja pääsy mielenkiintoisten yritysten pariin.

Repen monipuolinen kokemus ja tausta ovat ajaneet hänet yritysten pariin, jotka hyötyvät näistä tietotaidoista. Johtamiskokemus isoissa ja pienissä yrityksissä niin Suomessa kuin ulkomailla ovat kirkastaneet Repelle sen, että hän ei halua olla minkään tietyn osa-alueen erikoisasiantuntija. Vaan kokeekin, että monipuolinen ymmärrys niin liiketoiminnan kehittämiseen kuin teknologisiin ratkaisuihin liittyen ovat muovanneet hänestä sopivan yrityksille, jotka elävät suurta murrosvaihetta.

Suurena visiona Repellä on tehdä itsestään tarpeeton näille yrityksille. Tarkoittaen sitä, että hän saa jalkautettua osaamisensa osaksi yritysten päivittäistä toimintaa niin, että hänen osaamistaan ei enää tarvittaisi.

Ennakointi loi rauhaa epävarmuuden keskellä

Poikkeuksellinen vuosi on tuonut myös uuden keskustelunaiheen arkeemme. Käymme ajankohtaisesti myös Repen kanssa läpi, mitä vuosi 2020 on tuonut tullessaan.

Repe palaa rauhallisesti takaisin ajassa maaliskuuhun, joka aiheutti paljon epävarmuutta niin kansalaisissa kuin yrityksissäkin. Rauhallinen, mutta ennakoiva ote auttoi selviämään pahimman epätietoisuuden vaiheen yli. Selkeät ohjeistukset, avoin viestintä, etätyösuositukset sekä YT-neuvotteluihin valmistautumiset olivat osa toimintastrategiaa johon panostettiin.

”Olimme itseasiassa niinkin ennakoivia, että olimme ottaneet kyseiset toimenpiteet käytäntöön jo viikkoa ennen valtakunnallisia suosituksia ja ohjeistuksia. Parhaat uutiset olivat kuitenkin se, että vaikka varauduimme pahimpaan ennakoivasti, emme joutuneet hurjimpien skenaarioiden vietäväksi.”, Repe täydentää.

Vaikka epävarma tilanne jatkuu ja tietoa siitä, että tuleeko arki koskaan palaamaan ennalleen, uskaltaa Repe olla kuitenkin toiveikas Synesan suhteen. Odotuksissa onkin uusia voittoja ja saavutuksia niin Suomessa kuin ulkomailla.

Kuka on Repe Harmanen?

Kuka: Repe Harmanen.
Ikä: 48.
Koulutus: Kauppatieteiden maisteri.
Päivätyö: Toimitusjohtaja yrityksessä Solidate Oy.
Hallitustoiminta: Synesa Solutions Oy:n puheenjohtaja. Lisäksi mukana Proxion Oy:n, Hygga Oy:n, Teknoware Oy:n ja Lastenklinikoiden kummit ry:n hallituksissa.
Osaaminen: Kansainvälistyminen, strategia, liiketoiminnan kehitys, rahoitus, teknologia ja digitalisaatio.
Harrastukset: Golf ja tennis.

Kirjoittaja:
Eveliina Ventilä, viestintäasiantuntija
Synesa Solutions Oy

Keski-Uudenmaan sote–kuntayhtymä ja Synesa aloittivat yhteistyön maaliskuussa 2020. Yhteistyön tavoitteena on tarkastella sosiaali- ja terveydenhuollon tiettyjen palveluiden ja prosessien nykytilaa sekä testata erilaisten skenaarioiden avulla, kuinka hoitopolkujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen pystytään vaikuttamaan.

Kevään aikana on määritelty palveluketju, jonka nykytila halutaan kuvata tietoperusteisesti. Lisäksi yhteistyön tarkoituksena on selvittää, miten tätä ketjua pystyttäisiin kehittämään asiakasystävällisempien ja tuloksellisempien palveluiden aikaansaamiseksi. Dataa on kerätty ja yhdistetty usean eri kunnan alueelta, ja tietopoimintojen lisäksi on toteutettu haastatteluja eri palvelusektorien osalta. Tavoitteena on tuottaa ensimmäiset analyysit palveluketjun nykytilasta jo kuluvan kuun aikana!

“On äärimmäisen tärkeää ymmärtää aidosti asiakkaan tarpeet ja tunnistaa yhdessä prosessit ja palveluketjut, joiden tarkempi tarkastelu tuottaa arvoa asiakkaan toiminnalle. Nyt kun olemme saaneet tarvittavat tietopoiminnot tehtyä, odotamme, että pääsemme pian analysoimaan kerättyä tietoa ja tekemään ensimmäisiä johtopäätöksiä.”, kertoo Synesan ratkaisujohtaja, Juha Soikkeli.

Uudistunut eDromos 3.0

Keusote oli ensimmäinen asiakas, jolle uudistunut eDromos 3.0-ratkaisu koulutettiin. Koulutukseen osallistui Keusoten tietohallinnon-, talous- ja toimintayksikön henkilöstöä. Koulutus järjestettiin onnistuneesti virtuaalisena.

“Synesan toiminta on ollut erittäin itseohjautuvaa ja olemme saaneet paljon tukea projektin aikana. Olemme iloisia, että Synesan asiantuntijat ovat hoitaneet projektin alkumetreistä asti huolella ja pitäneet langat käsissään. Myös koulutustilaisuus oli hyvin organisoitu ja henkilöstöllemme jäi erittäin positiivinen kuva eDromos 3.0-ratkaisusta.”, kertoo Keusoten tietojohtamisen kehittämispäällikkö, Tuomas Hujala.

Kotoa kotiin-palveluketjun uudelleen organisointi

Ensimmäisenä Synesan ratkaisun avulla tarkastellaan Kotoa kotiin -palveluketjua. Kotoa kotiin-palveluketjulla tarkoitetaan asiakkaan polkua kotoa erikoissairaanhoitoon, sieltä perusterveydenhuoltoon, kuntoutukseen ja takaisin kotiin. Tavoitteena on selvittää palveluketjun nykytila ja testata eDromoksen tarjoamien simulointien keinoin erilaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja sekä miten palveluketjuun liittyviä palveluita voitaisiin tuottaa sekä paremmin että tehokkaammin.

Keusoten tavoitteena on löytää niin lyhyen kuin pitkän aikavälin ratkaisuja jatkuvan kehittämisen ja parantamisen periaatteiden mukaisesti. “Monet kuntayhtymät, kunnat ja sairaanhoitopiirit hakevat tuottavuusohjelmilla säästökohteita. Yritetään löytää uudenlaisia tapoja tuottaa palveluita asiakkaille. Paljon pohditaan, miten hoitopolkujen laatuun, vaikuttavuuteen ja tuottavuuteen voidaan vaikuttaa niin että toiminta olisi kustannustehokkaampaa. Synesan ratkaisu tarjoaa mahdollisuuden testata erilaisia vaihtoehtoisia toimintatapoja, mutta lopputulos riippuu siitä, kuinka hyvin kussakin organisaatiossa halutut muutokset viedään käytäntöön.”, täydentää Hujala.

Lisää Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän ja Synesa Solutionsin yhteistyöstä:

Juha Soikkeli
juha.soikkeli@synesa.com