Facebook LinkedIn Twitter Home Youtube
Sosteri valitsi Synesa Solutions Oy:n kumppanikseen populaatioterveyden pilottihankkeeseen

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri on valinnut Itä-Savon Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa toteutettavaan populaatioterveyden pilottihankkeeseen kilpailutuksen kautta kumppanikseen Synesa Solutions Oy:n. Hanketta rahoittaa Sosiaali- ja terveysministeriö. 

Populaatioterveyden pilottihankkeessa mallinnetaan tyypin II diabeteksen hoidon toteutuneet hoitopolut, vertaillaan niitä tavoitehoitopolkuihin sekä analysoidaan saavutettuja terveystuloksia. Lähtökohtana on tarkentaa ymmärrystä eri asiakassegmentteihin kuuluvien asiakkaiden hoidon onnistumisesta ja tuloksellisuudesta sekä simuloida palveluiden ja toiminnan kehittämistä tulevaisuudessa. Projektissa myös suunnitellaan hoitotyötä ja sen johtamista tukeva tilannekuvanäkymä. 

Sosterin projektipäällikkö Pia Karttunen kertoo hankkeesta ja sen tavoitteista seuraavasti: 

”Populaatioterveyden pilotilla tähdätään perusterveydenhuollon palvelujen laadun ja vaikuttavuuden kokonaisvaltaisen kehittämisen edistämiseen. Itä-Savon sairaanhoitopiiri on ollut hoitoprosessien kehittämisessä edelläkävijä vuodesta 2016 lähtien. Nyt tavoitteena on tarkastella syvällisemmin tyypin II diabeteksen hoidon vaikuttavuutta ja selvittää, miten hoitopolkua pitäisi kehittää paremmin asiakasryhmän tarpeita vastaavaksi.” 

Synesa Solutions Oy:n toimitusjohtaja Toni Ruohonen kommentoi projektia seuraavasti: 

”Sosterin kanssa yhdessä toteutettava populaatioterveyden pilottihanke on erittäin kiinnostava, koska se pureutuu yhteen kansanterveyden suurimpaan haasteeseen eli tyypin II diabeteksen hoidon mallintamiseen ja kehittämiseen. Se on oiva osoitus eDromos- ohjelmistomme kyvystä analysoida, mallintaa ja simuloida palveluita sekä prosesseja aivan uudella ja ainutlaatuisella tavalla. Yhdistämällä tähän kokonaisuuteen vielä terveystuloksiin liittyvä vaikuttavuusnäkymä, avaa se suuria mahdollisuuksia SoTe-palveluiden kehittämisessä.” 

Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Sosteri tarjoaa erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon ja ympäristöterveydenhuollon palveluja. Jäsenkuntia ovat Enonkoski, Rantasalmi, Savonlinna ja Sulkava. 

Synesa Solutions on johtava suomalainen ohjelmistotalo, jonka kehittämä eDromos-ohjelmisto avaa uusia mahdollisuuksia palveluiden ja prosessien kehittämiseen. Ratkaisu tarjoaa ensimmäisenä ohjelmistotuotteena integroidun prosessien analysoinnin, mallinnuksen, simuloinnin sekä tulevaisuuden skenarioinnin. Lisäksi eDromos mahdollistaa palveluiden ja prosessien jatkuvan seurannan sekä johtamisen tilannekuvanäkymien avulla. 

Lisätietoa yhteistyöstä: 

Sosteri, projektipäällikkö Pia Karttunen, p. 044 417 3587, sähköposti: pia.karttunen@sosteri.fi 

Synesa Solutions Oy, toimitusjohtaja Toni Ruohonen, p. 040 525 1044, sähköposti: toni.ruohonen@synesa.com

Lue lisää eDromos-ratkaisusta täältä.

Synesa Solutions Oy, suomalainen ohjelmistotalo, joka on kehittänyt laajan palvelu- ja prosessiviisauden ohjelmiston eDromoksen, laajentaa ohjelmisto ja palvelutarjontaansa SaaS-palveluilla.

Synesa Solutions Oy julkaisee ainutlaatuisen ratkaisun liiketoimintaprosessien proaktiiviseen johtamiseen

Synesa Solutions Oy toteutti vuoden 2020 alussa onnistuneen sijoituskierroksen ja laajensi omistuspohjaansa 15 uudella enkelisijoittajalla. Synesa on ohjelmisto- ja palveluyritys, joka on erikoistunut palveluiden sekä liiketoimintaprosessien kehittämiseen prosessien tiedonlouhinnan, mallinnuksen ja simuloinnin keinoin.

Synesan eDromos-ohjelmisto soveltuu eri toimialojen tarpeisiin ja tuo merkittävän lisäarvon asiakkaiden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen. Uutena ja ainutlaatuisena mahdollisuutena eDromos yhdistää entistä tarkemman dataan pohjautuvan tilannekuvan nykytoiminnasta, ennusteet tulevasta kehityksestä sekä proaktiivisen prosessijohtamisen simuloinnin keinoin.

Ensimmäisenä maailmassa Synesa Solutions on yhdistänyt yhden helposti käytettävän ratkaisun alle datapohjaisen prosessimallinnuksen, ennustavan analytiikan sekä simuloinnin.

Synesa Solutions on kehittänyt eDromos-ohjelmistostaan aidon SaaS-  eli verkon välityksellä käytettävissä olevan version, jonka avulla yritykset ja julkisenhallinnon organisaatiot  samoin kuin yksittäiset käyttäjät kuten konsultit, tutkijat ja kehittämisasiantuntijat voivat hyödyntää eDromosta tietoturvallisena jatkuvana SaaS-palveluna.  Palvelua voi verkon välityksellä testata aluksi veloituksettomana free trial- ratkaisuna ja sen jälkeen siirtyä helposti maksulliseen ja turvalliseen verkon kautta hankittuun palveluun.

Synesa Solutionsin SaaS-palvelut ovat joustavia todellisen käytön mukaan skaalautuvia moderneja palvelumalleja, jotka mahdollistavat ohjelmiston nopean ja kustannustehokkaan käyttöönoton, integraatiot asiakkaiden tietolähteisiin sekä toiminnan jatkuvan seurannan ja prosessien johtamisen aitojen prosessi-indikaattorien avulla.

Tutustu ratkaisuun lisää täältä, voit myös tilata ratkaisun suoraan täältä.

Lisätietoja:

Toni Ruohonen, toimitusjohtaja
+358 40 525 1044
toni.ruohonen@synesa.com